method [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

method1 n. metódus, tagfüggvény(objektumorientált programozásban – a kettő a környezettől függően nem cserélhető fel)

abstract method n. absztrakt metódus

accessor method n. hozzáférő metódus

adapter method n. csatolómetódus

AddTable method n. AddTable metódus

anonymous method n. névtelen metódus

asynchronous method invocation n. aszinkrón függvényhívás

authentication method n. hitelesítési módszer

base class method n. alaposztálybeli metódus

begin method n. begin metódus

bottleneck method n. szűkkeresztmetszet-módszer

C# method n. C#-metódus

callback method n. visszahívó metódus, visszahívott metódus, callback metódus

Class_Terminate method n. Class_Terminate metódus

clone method n. másoló metódus

convert method n. konvertáló metódus, konverziós metódus

CreateUser method n. CreateUser metódus

default method n. alapértelmezett metódus

delegate method n. metódusreferencia-metódus

disposable method n. eldobható metódus

Dispose method n. Dispose metódus

empty method n. üres metódus

encapsulation method n. beskatulyázási metódus

event handler method n. eseménykezelő metódus

event method n. eseménymetódus

exposed method n. látható metódus

factory method n. osztálygenerátor-metódus

finalizer method n. véglegesítő metódus

generic method n. generikus metódus

global method n. globális metódus

helper method n. segédmetódus

indexer method n. indexelő metódus

individual method n. egyedi metódus

instance level method n. példányszintű utasítás

interface method n. interfészmetódus

Java method n. Java metódus

list method n. listametódus

LoadFrom method n. LoadFrom metódus

local method n. helyi metódus

Lock method n. Lock metódus

Main method1 n. Main metódus

main method2 n. fő metódus

mathematical utility method n. matematikai segédmetódus

method attribute n. metódusattribútum

method body statement n. metódustörzsbeli utasítás

method call n. metódushívás

method code n. metóduskód

method declaration syntax n. metódusdeklarációs szintaxis

method definition n. metódusdefiníció

method delegate n. metódusreferencia-metódus

method group n. metóduscsoport

method-like accessor n. metódusszerű hozzáférő

method-like syntax n. metódusszerű szintaxis

method name n. metódusnév

method parameter n. metódusparaméter

method return value n. metódus visszatérési értéke

method signature n. metódusaláírás, metódus szignatúra

method stub n. metóduscsonk

method test page n. metódus-tesztoldal

modifier method n. módosító metódus

non-params method n. nemparaméteres metódus

object finalizer method n. objektumfelszabadítást véglegesítő metódus, objektumfelszámoló metódus

operator overload method n. operátortúlterhelő metódus, operátorfelülbíráló metódus

optional method n. elhagyható metódus

output method n. kiviteli metódus

overridable method n. felülbírálható metódus

package-scoped method n. csomagelvű metódus

parameterized method n. paraméterezett metódus

parse method n. elemzőmetódus, parse metódus

partial method n. részleges metódus

payment method n. fizetési mód

physical method n. fizikai metódus

POST method n. POST-módszer

private method n. privát metódus

Property/Method description n. tulajdonság/metódus leírás

public instance method n. nyilvános példánymetódus

public method n. publikus metódus, nyilvános metódus

public static method n. nyilvános statikus metódus

Reset method n. Reset metódus

service method n. szolgáltatásmetódus

SetBufferSize method n. SetBufferSize metódus

SetRole method n. SetRole metódus

SetWindowSize method n. SetWindowSize metódus

stand-alone method n. különálló metódus

static helper method n. statikus segédfüggvény, statikus segédmetódus

static method n. statikus metódus

stubbed-out method n. csonkolt metódus

supporting method n. támogató metódus

synchronous method n. szinkrón metódus

ToString method n. ToString metódus

TraceEvent method n. TraceEvent metódus

unregistration method n. kiregisztráló metódus

unsafe method n. nem biztonságos metódus

UpdateAsync method n. UpdateAsync metódus

utility method n. segédmetódus

validation method n. ellenőrző metódus

valid method n. érvényes metódus

virtual method n. virtuális metódus