mode (n)

Elejére  Előző  Következő

 

mode n. mód, üzemmód

access mode n. hozzáférési üzemmód, hozzáférési mód

addressing mode n. címzési mód

address mode n. címzési mód

alphanumeric mode n. alfanumerikus üzemmód

auto-answer mode n. automatikus válaszadási mód

batch mode n. kötegelt üzemmód

batch processing mode n. kötegelt feldolgozás üzemmód

burst mode n. löketüzemmód

Change Mode phrase. Mód váltása

character mode n. karakteres üzemmód

choose licensing mode phrase. licencelési mód kiválasztása

command mode n. parancsüzemmód, parancsmód

compatibility mode n. kompatibilitási üzemmód, emulációs üzemmód

console mode n. konzolmód

conversational mode n. társalgásos üzemmód

cooked mode n. formázott mód

current-mode logic n. áramvezérelt logika

Debugging Mode1 n. Hibakeresési mód

debugging mode2 n. hibakeresési üzemmód

default authentication mode n. alapértelmezett hitelesítési üzemmód

Directory Services Restore Mode n. Címtárszolgáltatások visszaállítása

display mode n. megjelenítési üzemmód, képernyőüzemmód

domain operation mode n. tartomány működési módja

dot-addressable mode n. pontcímzés

double-buffer mode n. kettős pufferes üzemmód

draft mode n. vázlatmód, alapfelbontású üzemmód(nem levélminőségű nyomtatás)

driver mode n. illesztőprogram-üzemmód

dual-instruction mode n. kétutasításos üzemmód

editing mode n. szerkesztő üzemmód, szerkesztési mód

edit mode n. szerkesztőmód, szerkesztő üzemmód

emergency mode n. vészüzemmód

Enable VGA Mode phrase. VGA-mód engedélyezése

file access mode n. állomány-hozzáférési mód

full mode n. teljes nézet

full-screen mode | full screen mode n. teljes képernyős mód

graphic mode n. grafikus üzemmód

graphics mode n. grafikus üzemmód

grid mode n. rácsüzemmód

hibernated mode n. hibernált üzemmód

infrastructure mode n. infrastruktúra-üzemmód

insert mode n. beszúrás mód

kernel debug mode n. rendszermag-hibakeresési üzemmód

kernel mode1 n. kernelmód, kernelüzemmód, privilegizált üzemmód(processzoré, operációs rendszeré)

kernel-mode2 a. kernelmódú

landscape mode n. fekvő oldal

large infrastructure mode n. nagy infrastruktúra üzemmód

licensing mode n. licencelési mód

loss mode n. veszteséges mód

maintenance mode n. karbantartási üzemmód

master-slave mode n. mester-szolga üzemmód

mixed mode1 | mixed-mode a. vegyes üzemmódú

Mixed mode2 n. Vegyes mód

mixed mode3 n. vegyes üzemmód(Active Directory-tartományé)

mode attribute n. üzemmód-attribútum, mode attribútum

MS-DOS compatibility mode n. MS-DOS-kompatibilitási mód

MS-DOS mode n. MS-DOS-mód

native mode1 n. natív üzemmód

Native mode2 n. Natív mód

offline mode n. kapcsolat nélküli üzemmód

open mode n. megnyitás módja

operating mode n. üzemmód

overtype mode n. felülírási mód, felülíró mód

overwrite mode n. felülírási mód, felülíró mód

page mode RAM n. lapozott RAM

parallel mode n. párhuzamos üzemmód

peer-to-peer mode n. egyenrangú üzemmód, partner-partner üzemmód

per-processor mode n. processzoronkénti üzemmód

per-seat mode n. munkahelyenkénti üzemmód

portrait mode n. álló formátum

power-saver mode | powersave mode | power-saving mode n. energiatakarékos üzemmód, készenléti üzemmód

print device mode n. nyomtatóeszköz üzemmódja

print mode n. nyomtatási mód

protected mode n. védett üzemmód, védett mód

quiet mode n. csendes üzemmód

raw mode n. nyers üzemmód

read-only mode n. írásvédett mód, csak olvasható mód

real mode n. valós üzemmód

real-mode mapper n. valós üzemmódú leképező

receive mode n. vételi üzemmód

remote administration mode n. távfelügyeleti mód

replace mode n. felülíró üzemmód

restricted mode n. korlátozott üzemmód

saturated mode n. telített állapot

scientific mode n. tudományos üzemmód

Show Kernel Mode phrase. Kernelüzemmód mutatása

simplex mode n. szimplex üzemmód

single-step mode n. lépésenkénti üzemmód

single-user mode n. egyfelhasználós üzemmód

skin mode n. kompakt nézet

slave mode n. alárendelt üzemmód, szolgaüzemmód

sleep mode n. alvó állapot, alvó üzemmód

standby mode n. készenléti állapot

startup mode n. indulási mód

switching mode n. kapcsolóüzemmód

terminal mode n. terminál-üzemmód

Terminal server mode n. Terminálkiszolgáló mód

text mode n. szöveges üzemmód

text-mode command interpreter n. szöveges parancsértelmező

three-state mode n. háromállapotú mód

time-division mode n. időosztásos üzemmód

tunnel mode n. alagút-üzemmód

typeover mode n. felülírásos mód

user mode n. felhasználói üzemmód, nem privilegizált üzemmód

VGA Mode n. VGA-mód

video display mode n. megjelenítési mód

video mode n. megjelenítési üzemmód, képernyőüzemmód, videomód

virtual real mode n. virtuális valós mód

wireless network mode n. vezeték nélküli hálózat üztemmódja

wizard mode n. varázslóüzemmód

write mode n. írási mód