model [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

model1 n. modell

application event model n. alkalmazásszintű eseménymodell

applicative model n. applikatív modell

basic model n. alapvető számítási modell

client-server model n. ügyfél-kiszolgáló modell

code-reuse model n. kód-újrafelhasználási modell

color model n. színmodell

Color model drop-down list n. Színmodell legördülőlista

compact model n. tömör modell

content model n. tartalommodell

data flow model n. adatfolyam-modell

data flow model of computation n. adatfolyam számítási modell

data model n. adatmodell

deployment model n. telepítési séma, telepítési koncepció, telepítési modell

descriptive model n. leíró modell

distributed computing model n. elosztott számítási modell

Document Object Model n. DOM dokumentum-objektummodell, DOM(XML-ben)

event model n. eseménymodell

execution model n. végrehajtás modellje

experimental model n. kísérleti modell

forms-based model n. űrlapos modell

hardware model n. hardvermodell

hierarchical model n. hierarchikus modell

impersonation/delegation model | impersonation-delegation model n. megszemélyesítés-átruházás modell

large model n. nagy memóriamodell

logical model n. logikai modell

mathematical model n. matematikai modell

medium model . közepes memóriamodell

memory model n. memóriamodell

mental model n. mentális modell

metamodel n. metamodell

microprogramming model n. mikroprogramozói modell

model approach n. modellmegközelítés

model browser n. modellböngésző

model-code synchronization n. modell-kód szinkronizálás

model database n. modelladatbázis

model for parallel computation n. párhuzamos számítások modellje

model generation n. modellgenerálás

model group n. modellcsoport

model of computing system n. számítási rendszerek modellje

model separation n. modellszétválasztás

model type n. modelltípus

multi-level dataflow model n. többszintű adatfolyammodell

network model n. hálózatos modell

normalization model n. normalizálási modell

object-based model n. objektumalapú számítási modell

object model n. objektummodell

OSI model n. hétrétegű referenciamodell, OSI-referenciamodell, OSI-modell

OSI reference model n. OSI-referenciamodell, hétrétegű referenciamodell

pattern model n. mintamodell

physical model n. fizikai modell

pilot model n. kísérleti modell

predicate logic-based model n. kijelentéslogika-alapú számítási modell, kijelentéslogikán alapuló számítási modell, predikátumlogikára épülő számítási modell

prescriptive model n. előíró modell

problem description model n. problémaleírás modellje, problémaleíró modell

process model n. folyamatmodell

process model configuration n. folyamatkezelési modell beállítása

programming model n. programozási modell

program model n. programmodell

project model n. projektmodell

recovery model n. helyreállítási modell

relational model n. relációs modell

release consistency model n. szabad konzisztenciamodell, szabad konzisztenciájú modell

report model n. jelentésmodell

run-time compilation model n. futásidejű fordítási modell, futásidejű fordítási séma

sandbox security model n. zárt rendszerű biztonsági modell

security model n. biztonsági modell

seven layer reference model | seven-layer reference model n. hétrétegű referenciamodell

small model n. kis modell

solid model n. szilárd modell

standard programming model n. szabványos programozási modell

state transition model n. állapotátmenet-modell

statistical model n. statisztikai modell

storage model n. tárolási modell

strongly connected arc model n. szorosan kapcsolt élek modellje

System Object Model n. rendszer-objektummodell

team model n. csapatmodell

three dimensional model n. háromdimenziós modell

tiny model n. apró modell

trusted user model n. megbízható felhasználó modell

trust model n. megbízási modell

trust model for security n. a biztonság megbízhatóságon alapuló modellje

Turing model n. Turing-modell

turn model n. fordulómodell

two-dimensional model n. kétdimenziós modell

UNIX model n. UNIX-modell

user interaction model n. felhasználói kommunikáció modellje

weak consistency model n. laza konzisztenciájú modell, laza konzisztenciamodell

Win32 Driver Model n. WDM 32 bites Windows alatti illesztőprogram-modell

Windows Forms programming model n. Windows Forms programozási modell

wire frame model n. drótvázas modell