multiple (a)

Elejére  Előző  Következő

 

multiple a. több-, többszörös

allow multiple selections phrase. többszörös választás engedélyezése

carrier sense multiple access n. CSMA CSMA, többszörös hozzáférés vivőérzékeléssel

carrier sense multiple access with collision avoidance n. CSMA/CA CSMA/CA, vivőérzékelő többes hozzáférés ütközéskerüléssel

displaying multiple windows phrase. több ablak megjelenítése

multiple access n. többes hozzáférés

multiple assignment n. többszöri értékadás

multiple catch handlers n. több catchtípusú kivételkezelő

multiple concurrent users n. egyidejűleg több felhasználó

multiple CPUs n. több processzor

multiple data stream n. többszörös adatfolyam

multiple document interface | multiple-document interface n. MDI többdokumentumos felhasználói felület, MDI

Multiple e-mail accounts npl. Több elektronikuslevél-fiók

multiple inheritance n. MI többszörös öröklés, többszörös öröklődés

multiple initializations n. többszörös inicializálás

multiple instruction multiple data stream n. MIMD többszörös utasításfolyam, MIMD

multiple interfaces n. több interfész

multiple monitors npl. több monitor

multiple namespace a. több névterű

multiple-operation instruction n. többműveletes utasítás

multiple operators n. több operátor

multiple-paged organization chart n. többoldalas szervezeti diagram

Multiple Pages npl. Több oldal

multiple-pass printing n. többlépéses nyomtatás

multiple pipelined execution unit n. MPEU többszörözött futószalagos végrehajtó egység

multiple precision n. többszörös pontosság

multiple recipients n. több címzett

multiple regression n. többváltozós regresszió

multiple sampling n. többszörös mintavételezés

multiple source files n. több forrásfájl

multiple type parameters n. több típusparaméter

multiple updates n. több frissítés

multiple values n. több érték

multiple wireless access n. többszörös vezeték nélküli hozzáférés

persistent carrier sense multiple access n. kiváró vivőérzékelő többes hozzáférés, kiváró CSMA

single instruction multiple data stream processing n. SIMD SIMD, egy utasításfolyamos, több adatfolyamos feldolgozás

single procedure multiple data n. egy eljárás, több adat

time-division multiple access n. TDMA TDMA, időosztásos többes hozzáférés

two-dimension multiple bus n. kétdimenziós összetett sín