name (n)

Elejére  Előző  Következő

 

name n. név

add name and value phrase. név és érték hozzáadása

alias name n. aliasnév

assembly name | assemblyname n. szerelvénynév

attribute name n. attribútum neve

bookmark name n. azonosító könyvjelző neve

call by name n. név szerinti hívás

Canonical name n. Kanonikus név

category name n. kategórianév

Check Names phrase. Névellenőrzés

class name n. osztálynév

collection name n. gyűjteménynév

color name n. színnév

common name n. CN közönséges név, közös név, környezetnév

common name attribute n. közönséges névattribútum

component name n. komponensnév

computer name n. számítógépnév

control name n. vezérlőelem neve

data source name n. adatforrásnév

default name n. alapértelmezett név

delimited name n. elválasztott név

device name n. eszköznév

Dfs root name n. DFS-gyökér neve

display name1 n. megjelenítendő név, megjelenített név

Display Name2 n. Megjelenített név

Distinguished Name n. DN megkülönböztető név

DNS Domain Name n. DNS-tartománynév

DNS name n. DNS-név

document name n. dokumentum neve

domain name n. DNS-név, tartománynév

domain name address n. tartománynév-cím

domain name service | Domain Name Service n. DNS tartománynév-szolgáltatás

domain name system | Domain Name System n. DNS tartománynév-rendszer

downlevel user name | down-level user name n. alacsony szintű felhasználónév

editor name n. szerkesztőprogram neve

E-mail Display Name n. Elektronikus levélhez megjelenítendő név

Entry Name n. Bejegyzés neve

Event name n. Esemény neve

field name n. mezőnév

Find Color Name phrase. Szín nevének keresése

Folder name n. Mappanév

form field name n. űrlapmező neve

form name1 n. űrlapnév

Form name2 n. Űrlap neve

friendly name1 n. olvasható név

Friendly Name2 n. Rövid név

friendly name text n. olvasható név szövege

full computer name n. a számítógép teljes neve

full name n. teljes név

fully qualified domain name n. FQDN teljes tartománynév, teljes DNS-név, FQDN, teljesen minősített tartománynév

fully qualified name n. teljesen minősített név, teljes hierarchikus név, teljes név

function name n. függvénynév

Generic family name n. Általános betűcsaládnév

group name n. csoportnév, felhasználócsoport-név

host name n. állomásnév 

host name n. állomásnév

host name resolution n. tartománynév-feloldás

include field names phrase. mezőnevek megtartása

interface name1 n. interfésznév

Interface Name2 n. Kapcsolat neve

internal code name n. belső fedőnév

Invalid sitename n. Érvénytelen webhelynév

Link name phrase. Hivatkozás neve

local device name n. helyi eszköznév

logged-on user account name n. aktív felhasználói fiók neve

logical device name n. logikai eszköznév

login name n. bejelentkezési név

log name n. naplónév

logon name n. bejelentkezési név

mapping of computer names n. számítógépnevek hozzárendelése

method name n. metódusnév

modify name and value phrase. név és érték módosítása

MS-DOS name n. MS-DOS-név, MS-DOS-beli név

name alias n. álnév

Name Binding Protocol n. NBP NBP, név-összekapcsolási protokoll

name change n. névváltozás

name character n. névkarakter

name checking n. névellenőrzés

name collision n. névütközés, névkonfliktus

name conflict n. névkonfliktus

name display n. megjelenített név

name exchange n. névcsere

name extension n. névkiterjesztés, fájlnévkiterjesztés

Name fields npl. Név mezők

name group n. névcsoport

name information n. névinformáció

name mangling n. névelferdítés

name property n. névtulajdonság

name query n. névlekérdezés

name service n. névszolgáltatás

name set n. névkészlet

namespace name n. névtérnév, névtér neve

name token n. névtoken(csak latin betűket, számjegyeket, kötőjelet és pontot tartalmazó szó)

name token group n. névtokencsoport

name validator n. névellenőrző

negative name response n. negatív nyugta névbejegyzési kérésre

NetBIOS Domain Name n. NetBIOS-tartománynév

NetBIOS name n. NetBIOS-név

NetBIOS name cache n. NetBIOS-névtár

Net folder name n. Hálózati mappa neve

.NET framework class name n. .NET-keretrendszerbeli osztálynév

network name1 n. hálózati név, megosztott könyvtár neve

network name2 n. hálózatnév

object name n. objektumnév, objektum neve

organization name n. szervezet neve

parameter name n. paraméternév

policy name n. házirendnév

Printer Name n. Nyomtató neve

product name n. terméknév

property name n. tulajdonságnév, tulajdonság neve

qualified class name n. minősített osztálynév

qualified name n. minősített név

query name n. lekérdezésnév

random network name n. véletlen hálózatnév

realm name n. területnév

realm name manipulation n. területnév-manipuláció

relationship name n. kapcsolat neve

Relative Distinguished Name n. RDN relatív megkülönböztető név, RDN

remote access policy name n. távoli hozzáférési házirend neve

remote computer name n. a távoli számítógép neve

Reservation name n. Fenntartási név

reserved name n. foglalt név

reserved name indicator n. foglalt név jelzője

Reverse lookup zone name n. Névkeresési zóna neve

role name n. szerepnév

root name n. gyökérnév

screen name n. képernyőnév

Script Name n. Parancsfájl neve

Second Level Domain Name n. másodlagos tartománynév

security principal name n. biztonságiobjektum-név

Select names phrase. Névválasztás

server name n. kiszolgálónév

Service Name n. Szolgáltatásnév

shared name n. osztott név

share name n. megosztásnév, megosztott erőforrás neve, megosztási név

short name n. rövid név

Specify Name phrase. Megadott nevű

Start menu name n. Start menü-beli név

Statistics name n. Statisztikanév

store name n. tárnév

string names of items npl. elemek karakteres nevei

strong name n. erős név

Style name n. Stílusnév

SubFolder Name n. Almappa neve

Subject alternative name n. tulajdonos alternatív neve, tanúsítványmező

symbolic name n. szimbolikus név

system type name n. rendszertípus neve

task name n. feladatnév, feladat neve

template name n. sablonnév

type name n. típusnév

UNC name n. univerzális elnevezési rendszer szerinti név, UNC-név

Uniform Resource Name n. URN URN, egységes erőforrásnév

unique name n. egyedi név

user account name n. felhasználóifiók-név

user-based name n. felhasználón alapuló név

user logon name n. bejelentkezési név, felhasználó bejelentkezési neve

user name1 | username n. felhasználóazonosító, felhasználónév, felhasználói név

User Name2 n. Felhasználónév

user principal name n. UPN felhasználóifiók-név, UPN

variable name n. változó neve, változónév

volume name n. kötetnév

Windows Internet Name Service prop. WINS WINS, windowsbeli hálózatközi névszolgáltatás, Windows-internetnévkiszolgáló, windowsbeli hálózatközi névszolgáltatás

wireless LAN network name n. vezeték nélküli helyi hálózat neve

wireless network name n. vezeték nélküli hálózat neve

wireless network policy name n. vezeték nélküli hálózati házirend neve