navigation bar (n)

Elejére  Előző  Következő

 

navigation bar | navigator bar n. navigációs sáv, navigálósáv

include in navigation bars phrase. szerepeljen a navigációs sávon

navigation bar properties n. navigációs sáv tulajdonságai