network [1] (a)

Elejére  Előző  Következő

 

network1 a. hálózati

add network components phrase. hálózati összetevők hozzáadása

client network configuration n. ügyféloldali hálózati konfiguráció

Digital Network Architecture n. DNA DNA, digitális hálózati architektúra

external network connectivity n. külső hálózati kapcsolódás, külső hálózathoz való csatlakozás

intranet network segment n. intranetes hálózati szegmens, belső hálózati szegmens

Local or Network Printer n. Helyi vagy hálózati nyomtató

Local or Network Printer page n. Helyi vagy hálózati nyomtató ablak

map network drive phrase. hálózati meghajtó csatlakoztatása

network administration n. hálózatfelügyelet

network administrator n. hálózati rendszergazda

Network and Dial-Up Connections npl. Hálózati és telefonos kapcsolatok

Network And Internet Connections | Network Connections npl. Hálózati kapcsolatok

Network and Sharing Center prop. Hálózati és megosztási központ

network architecture n. hálózati architektúra

network authentication n. hálózati hitelesítés

network bandwidth n. hálózati sávszélesség

Network Basic Input/Output System n. NetBIOS NetBIOS, a hálózati alapszolgáltatások rendszere, hálózati alapvető beviteli/kiviteli rendszer

network bridge n. hálózati híd

network byte order n. hálózati byte-sorrend

network cache n. hálózati gyorsítótár

network card n. hálózati csatolókártya, hálózati kártya

network client n. hálózati ügyfél

network component n. hálózati összetevő

Network Computer prop. NC Network Computer, hálózati számítógép

network configuration n. hálózati beállítások, hálózati konfiguráció

network connection n. hálózati kapcsolat

Network Connection Properties npl. Hálózatikapcsolat-beállítások

network connection status n. hálózati kapcsolat állapota, kapcsolatállapot

network connectivity n. hálózati kapcsolat-hozzáférés, hálózati kapcsolódási lehetőség

network database n. hálózati adatbázis

network deployment1 n. hálózati széttelepítés, programé vagy technológiáé

network deployment2 n. hálózat üzembe állítása

network device n. hálózati eszköz, hálózati berendezés

network device driver n. hálózati eszközmeghajtó

network diagnostics1 n. hálózati diagnosztika

Network Diagnostics2 n. Hálózatidiagnosztika-segédprogram

network directory n. hálózati könyvtár

network drive n. hálózati meghajtó, megosztott könyvtár

network driver n. hálózati vezérlőprogram

Network Driver Interface Specification n. NDIS NDIS, hálózatiillesztőprogramfelület-specifikáció

network end point n. hálózati végpont

network environment n. hálózati környezet

network fax n. hálózati fax

network file share n. hálózati fájlmegosztás, hálózati megosztott mappa

Network File System n. NFS NFS, hálózati állományrendszer, hálózati fájlrendszer

network folder n. hálózati könyvtár

network hardware n. hálózati hardver

network hub n. hálózati elosztó, hub, koncentrátor

network identification n. hálózati azonosítás

Network Identification Wizard n. Hálózati azonosító varázsló

network identity n. hálózati identitás

Network Information Center | NIC prop. NIC NIC, hálózati információszolgáltató központ, hálózati információs központ

network infrastructure n. hálózati infrastruktúra, hálózati környezet

network interface n. hálózati kapcsolat, hálózati interfész, hálózati csatoló, hálózati kártya

network interface card n. hálózati csatoló, hálózati csatolókártya

network interrupt n. hálózati megszakítás

network issue n. hálózati probléma

network latency n. hálózati késleltetés

network layer n. hálózati réteg

network location n. hálózati hely

network login n. hálózati bejelentkezés

network logon privilege n. hálózati bejelentkezési jogosultság

network mask n. alhálózati maszk

network modem n. hálózati modem

Network Neighborhood n. Hálózatok

network news n. hálózati hírek

Network News Transfer Protocol n. NNTP NNTP, hálózati hírtovábbítási protokoll, hálózati hírközlési protokoll

network node n. hálózati csomópont, hálózati állomás

network operating system | network OS n. NOS hálózati operációs rendszer

network operation center n. hálózatműködtető központ

network overhead n. hálózati többletköltség

network packet n. hálózati csomag

network packet error n. hálózaticsomag-hiba

network path n. hálózati elérési út

Network PC n. hálózati PC, hálózati személyi számítógép

network performance n. hálózat teljesítménye

network plug n. hálózati csatlakozó

network policy n. hálózati házirend

network prefix length notation n. hálózatelőtaghossz-jelölés

network printer n. hálózati nyomtató

network printing n. hálózati nyomtatás

network protocol n. hálózati protokoll, hálózati szintű protokoll

network resource n. hálózati erőforrás

network ring n. hálózati gyűrű

network roundtrip1 n. hálózati üzenetváltás

network round-trip2 n. hálózati üzenetváltás

network router n. hálózati útválasztó

network security n. hálózati biztonság, hálózati adatvédelem

network segment n. hálózati szegmens

network server n. hálózati kiszolgáló, kiszolgáló

network service n. hálózati szolgáltatás

network share n. hálózati megosztás, megosztott mappa

network software n. hálózati szoftver

network solution n. hálózati megoldás

network stack n. hálózati verem

network system n. hálózati rendszer

Network Terminator n. hálózati lezáró

network timeout n. hálózati időtúllépés

Network Time Protocol n. NTP NTP, hálózati időprotokoll

network traffic n. hálózati forgalom

network user n. hálózati felhasználó

network wire n. hálózati kábel

Other Network File and Print Services npl. egyéb hálózati fájl- és nyomtatószolgáltatások

over-the-network a. hálózaton keresztüli

permissible network traffic n. megengedhető hálózati forgalom

Portable Network Graphics n. PNG PNG, hordozható hálózati grafika

preferred network logon n. elsődleges hálózati bejelentkezés

Preparing network connections phrase. Hálózati kapcsolatok előkészítése

primary network connectivity n. elsődleges hálózati kapcsolódási lehetőség

primary network logon n. elsődleges hálózati bejelentkezés

Select Network Client phrase. Hálózati ügyfél kiválasztása

Select Network Component Type phrase. A hálózati összetevők típusának kijelölése

Select Network Protocol phrase. Hálózati protokoll kiválasztása

shared network directory n. megosztott hálózati könyvtár

single network logon n. egyszeri hálózati bejelentkezés, egységes hálózati bejelentkezés

slow network connection n. lassú hálózati kapcsolat

wireless LAN network connectivity n. vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolódási lehetőség, WLAN kapcsolódási lehetőség