network [2] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

network2 n. hálózat

Access this computer from the network phrase. A számítógép elérése a hálózatról

ad hoc network | ad hoc network n. alkalmi hálózat

backbone of the network n. a hálózat gerince

baseband network n. alapsávú hálózat

blocking network n. blokkoló hálózat

broadband network n. széles sávú hálózat

bus network n. sínhálózat

centralized network n. központosított hálózat, csillaghálózat

circuit-switching network n. vonalkapcsolt hálózat

Class A network n. A osztályú hálózat

Client for Microsoft Networks n. Microsoft Networks ügyfél

Client for Microsoft Networks Properties n. Microsoft Network-ügyfél tulajdonságai

Client For NetWare Networks n. Ügyfélprogram NetWare-hálózatokhoz

combining network n. kombináló hálózat

communications network n. kommunikációs hálózat

computer network n. számítógép-hálózat

connected network n. összefüggő hálózat

connectivity network n. összeköttetési hálózat

connect to a private network through the internet phrase. kapcsolódás privát hálózatra az interneten keresztül

copy of packets transmitted across the network n. a hálózaton átküldött csomagok másolata

corporate network n. vállalati hálózat

current network connection n. aktuális hálózati kapcsolat

data interconnection network n. adatkapcsolási hálózat

data network n. digitális hálózat

Dial-Up To Private Network phrase. Privát hálózat elérése telefonos hálózaton keresztül

diameter of the network n. a hálózat átmérője

distributed network n. elosztott hálózat

dynamic interconnection network n. dinamikus kapcsolódású hálózatok

enterprise network n. vállalati hálózat, nagyvállalati hálózat

entire network1 n. teljes hálózat

Entire Network2 n. Teljes hálózat

feed-forward network n. haladási rendszerű hálózat

fully connected network n. teljesen összekapcsolt hálózat

generalized-cube network n. általánosított kocka

hash network n. vegyes kialakítású hálózat

hierarchical computer network n. hierarchikus számítógép-hálózat

home network1 n. otthoni hálózat

home network 2 n. otthoni hálózat

home office network | small office network n. kis irodai hálózat, kishálózat

homogeneous network n. homogén hálózat

hybrid network n. hibrid hálózat

instruction control network n. utasításvezérlő hálózat

Integrated Services Digital Network n. ISDN ISDN(integrált szolgáltatású digitális hálózat)

interconnection network n. összekötő hálózat

internal network n. belső hálózat

local corporate network n. helyi vállalati hálózat

local network n. helyi hálózat, helyi hálózati szegmens, aktuális hálózati szegmens

logical network n. logikai hálózat

mesh network n. szövevényes hálózat

message switched network n. üzenetkapcsolt hálózat

Microsoft Network prop. Microsoft-hálózat

Microsoft Network Monitor prop. Microsoft Network Monitor, Hálózatfigyelő

Microsoft Windows Network prop. Microsoft Windows-hálózat

Military Network n. katonai hálózat

multistage network n. többszintű hálózat

network-attached a. hálózaton át csatlakoztatott

network-aware n. hálózatképes, hálózatkezelésre alkalmas

network centric computing n. hálózat-központú számítástechnika, NCR

network control program n. hálózatvezérlő program

network-deployed a. hálózatból telepített

network diagram n. hálózatdiagram

network diameter n. hálózat átmérője

network-disabled a. hálózat nélküli

network ID n. hálózatcím, hálózati azonosító, hálózatazonosító

network installation n. hálózattelepítés, hálózati telepítés, telepítés hálózaton keresztül

network-intrusion detection system n. hálózati betörésérzékelő rendszer

network management infrastructure n. hálózatfelügyeleti infrastruktúra

network management system n. hálózatkezelő rendszer, hálózatfelügyelő rendszer

network meltdown n. hálózati leolvadás

network message n. hálózati üzenet

network model n. hálózatos modell

Network Monitor prop. Network Monitor, hálózatfigyelő

network monitor driver n. hálózatfigyelő illesztőprogramja

network monitoring n. hálózatfigyelés

network name1 n. hálózati név, megosztott könyvtár neve

network name2 n. hálózatnév

network prefix n. hálózatelőtag

network property n. hálózati tulajdonság, hálózattulajdonság

network reliability n. hálózat megbízhatósága

Network Setup Disk n. Hálózati telepítőlemez

Network Setup Wizard n. Hálózattelepítő varázsló

network size n. hálózat mérete

network sniffer n. szaglászprogram, hálózati szaglászprogram

network structure n. hálós szerkezet

network topology n. hálózattopológia, hálózati topológia

neural network n. neurális hálózat, neurális háló, neurális hálózat, neuronhálózat

non-blocking network n. nem blokkoló hálózat

non-queuing network n. sorba nem állító hálózat

office network n. irodai hálózat

omega network n. omega hálózat

over the network adv. hálózaton keresztül

packet switched network n. csomagkapcsolt hálózat

peer-to-peer network n. egyenrangú hálózat, társ-társ hálózat

perimeter network n. határhálózat, kerületi hálózat

perimeter network interface n. határhálózati csatoló

perimeter network IP address n. határhálózati IP-cím, határhálózatbeli IP-cím

physical network n. fizikai hálózat

preferred network n. előnyben részesített hálózat

Preferred Networks phrase. Előnyben részesített hálózatok

private network n. magánhálózat

Public Data Network n. PDN nyilvános adathálózat

public switched network n. nyilvános kapcsolt hálózat

public switched telephone network n. PSTN nyilvános kapcsolt telefonhálózat

queuing network n. sorbaállító hálózat

radio wave network n. rádióhullámú hálózat

random network name n. véletlen hálózatnév

rearrangeable non-blocking network n. átrendezhető nem blokkoló hálózat

remote network n. távoli hálózat

ring network n. gyűrűhálózat

SCSI network n. SCSI-hálózat

Security Administrator Tool for Analyzing Networks n. SATAN adatvédelmi felügyeleti eszköz hálózatok elemzésére

semantic network n. szemantikus háló

shared path network n. közös csatornájú hálózatok, közös elérésű hálózatok

slotted-ring network n. réselt gyűrűhálózat

SMI network n. SMI-hálózat

SNMP-based network management infrastructure n. SNMP-alapú hálózatfelügyeleti infrastruktúra

social network n. közösségi háló

star network n. csillaghálózat

static network n. statikus hálózat

storage area network n. SAN SAN, tárolóterület-hálózat

switched network n. kapcsolt hálózat

switching network n. kapcsolási hálózat

Synchronous Optical Network n. SONET SONET, szinkrón módú optikai hálózat

System Area Network n. SAN SAN, rendszerterület-hálózat, rendszerhálózat

System Network Architecture | Systems Network Architecture n. SNA SNA, rendszerhálózati architektúra

telecommunication network n. távközlési hálózat

token bus network n. vezérjeles sínhálózat

Token Ring network n. Token Ring hálózat, vezérjeles gyűrűhálózat

total bandwidth of the network n. hálózat teljes sávszélessége

traditional Ethernet network n. hagyományos Ethernet-hálózat

tree network n. fahálózat

unified data and service network n. egységesített adat- és szolgáltató hálózat

unmanaged network n. nemfelügyelt hálózat

value-added network n. VAN értéknövelt hálózat

virtual network n. virtuális hálózat

virtual private network n. VPN virtuális magánhálózat

wide area network | wide-area network n. WAN nagy kiterjedésű hálózat, WAN, nagy kiterjedésű számítógép-hálózat

wireless LAN network name n. vezeték nélküli helyi hálózat neve

wireless network n. vezeték nélküli hálózat

WISP perimeter network n. WISP-határhálózat

work network n. munkahelyi hálózat

Add Network Place Wizard phrase. Hálózati hely hozzáadása varázsló

My Network Places n. Hálózati helyek, Hálózatok