node (n)

Elejére  Előző  Következő

 

node n. csomópont

attribute node n. jellemző csomópont

broadcast node n. üzenetszóró csomópont

B-Tree node n. B-fabeli csomópont

child node n. gyermekcsomópont, leszármazott csomópont

collapsible node n. összecsukható csomópont

compound micro node n. összetett mikrocsomópont

compute node n. műveleti csomópont

directory node n. könyvtárcsomópont

document node n. dokumentum-csomópont

DOM node n. DOM-csomópont

expandable node n. kibontható csomópont

hybrid node n. hibrid csomópont

individual node n. egyedi csomópont

information node n. inode információs csomópont, inode

initial node n. kiinduló csomópont

interior node n. belső csomópont

intermediate node n. közbenső csomópont

leaf-level node n. levélszintű csomópont, levélcsomópont

leaf node1 n. levélcsomópont

leaf-node2 a. levélcsomópontban levő

leftmost node n. bal szélső csomópont

macro node n. makrocsomópont

modified node n. módosított csomópont

network node n. hálózati csomópont, hálózati állomás

node class n. csomópont-osztály

node database n. csomópont-adatbázis

node definition n. csomópont-definíció

node degree n. csomópont fokszáma

node editor n. csomópontszerkesztő

node event n. csomópontesemény

node insert n. csomópont-beszúrás

node level n. csomópontszint

node split n. csomópont-szétválasztás

node structure n. csomópont-struktúra

node traversal n. csomópont-bejárás

node type n. csomóponttípus

nonroot node n. nem gyökér csomópont

parent node n. szülőcsomópont

passive node n. passzív csomópont

point-to-point node n. pont-pont csomópont

receiving node n. fogadó csomópont, fogadóállomás, vevő csomópont

receiving wireless node n. fogadó vezeték nélküli csomópont, vevő vezeték nélküli csomópont

reduction to a single node n. összevonás egyetlen csomóponttá

rightmost node n. jobb szélső csomópont

root node n. gyökérpont, gyökércsomópont

Show Services Node phrase. Szolgáltatások csomópont megjelenítése

sibling node n. testvércsomópont

Start Node n. Kezdő csomópont

storage group node n. tárolócsoport-csomópont, Storage Group csomópont

subtree of nodes n. csomópontokból álló részfa

successor node n. következő csomópont, követő csomópont

terminal node n. végpont

test node n. tesztcsomópont

unbalanced node n. nem kiegyensúlyozott csomópont

virtual directory node n. virtuáliskönyvtár-csomópont

Web node n. webhely

wireless network node n. vezeték nélküli hálózati csomópont

wireless node n. vezeték nélküli csomópont

XAML node n. XAML-csomópont