operation (n)

Elejére  Előző  Következő

 

operation n. művelet

addition operation n. összeadási művelet

arithmetic operation n. aritmetikai művelet

asynchronous operation n. aszinkrón működés

atomic operation n. atomi művelet, elemi művelet

binary operation n. bináris művelet, kétoperandusú művelet, kétparaméteres művelet

bit operation n. bitművelet

bitwise operation n. bitenkénti művelet

block operation n. blokkművelet, blokkszintű művelet

built-in operation n. beépített művelet

comparison operation n. összehasonlító művelet

computing operation n. számítási művelet

concurrent operation n. konkurens működés

convenience operation n. kényelmi művelet

core operation n. alapvető művelet

CRUD operation n. CRUD-művelet, LOMT-művelet, adatmanipulációs művelet, l. CRUD(adatmanipulációs művelet, l. CRUD)

database operation n. adatbázis-művelet

data source operation n. adatforrás-művelet

dequeue operation n. sorból való kiemelési művelet

digit-by-digit operation n. számjegyenkénti művelet

domain operation mode n. tartomány működési módja

enqueue operation n. sorbaállítási művelet

expensive operation n. költséges művelet, erőforrás-igényes művelet

floating point operation n. FLOP lebegőpontos művelet

floating point operations per second n. FLOPS másodpercenként végrehajtott lebegőpontos műveletek száma

forbidden operation n. tiltott művelet

global operation n. globális művelet

hashing operation n. hashművelet, keverőművelet

increment operation n. növelési művelet, egységnyi növelési művelet

in-memory operation n. memóriabeli művelet

input and output operations npl. beviteli és kiviteli műveletek

insertion operation n. beszúrási művelet

integer operation n. egész művelet

inverse operation n. inverz művelet

I/O-intensive operation n. I/O-intenzív művelet

I/O operation n. I/O-művelet, beviteli-kiviteli művelet

iterator operation n. iterátorművelet

limiting operation n. kritikus művelet

logical operation n. logikai művelet

logic operation n. logikai művelet

map operation n. térképművelet

mathematical operation n. matematikai művelet, aritmetikai művelet

math operation n. aritmetikai művelet

merge operation n. összefésülési művelet

mouse operation n. egérművelet

multiple-operation instruction n. többműveletes utasítás

multiplication operation n. szorzás művelet

n-ary operation n. n-operandusú művelet

normal operation n. rendes működés, rendes művelet

normal system operation n. a rendszer normális működése

Operation canceled phrase. A művelet törölve

operation code n. műveleti kód

operation definition n. műveletdefiníció

Operation failed phrase. A művelet sikertelen

operations master n. műveleti főkiszolgáló, főkiszolgáló, műveleti központ

operations research n. operációkutatás

Operation Status phrase. Művelet állapota

optional operation n. elhagyható művelet

order of operations n. műveletek sorrendje

output operation n. kiviteli művelet

parallel operation n. párhuzamos művelet

periodic operation n. periodikus művelet

pop operation n. adatkiemelési művelet, pop művelet

privileged operation n. kitüntetett művelet, megfelelő engedélyhez kötött művelet

pseudo-operation n. pszeudoművelet

push operation n. adatbeillesztő művelet, push művelet

query operation n. lekérdezési művelet

queue operation n. várólista-művelet

read operation n. olvasási művelet

record operation n. rekordművelet

remote operation n. távoli művelet

remote operation service element n. ROSE távoli működést szolgáltató elem

restore operation restore points npl. visszaállítási művelet során létrehozott visszaállítási pontok

resume normal operation phrase. a rendes működés folytatása

reverse operation n. inverz művelet

shift operation phrase. léptetőművelet, eltolási művelet

smart tag operation n. intelligenscímke-művelet

source operation n. forrásművelet

specific operation n. meghatározott művelet

split operation n. felosztási művelet

stack operation n. veremművelet

standard file IO operation n. szokásos fájl IO művelet

synchronous operation n. szinkrón művelet, szinkrón működés

test-and-set operation n. ellenőrzés és beállítás utasítás

transparent operation n. transzparens művelet

tree operation n. faművelet

unattended 24/7 operation n. felügyelet nélküli folyamatos működés

unsecure operation n. biztonsági intézkedést nem igénylő művelet, védelmet nem igénylő művelet

validation operation n. ellenőrzési művelet

write operation n. írási művelet