page (n)

Elejére  Előző  Következő

 

page n. lap, oldal(memóriában)

all pages phrase. minden oldal

ASP.NET page n. ASP.NET-oldal

ASP page n. ASP-oldal

ASPX page | .ASPX page n. ASPX-oldal, .ASPX-oldal

ASPX page code | .ASPX page code n. ASPX-oldalbeli kód, .ASPX-oldalbeli kód

ASPX page environment | .ASPX page environment n. ASPX-lapokat kezelő környezet, .ASPX-lapokat kezelő környezet

banner page n. címoldal elválasztóoldal

Base on current page phrase. Az aktuális oldal alapján

base page n. alapoldal

base page class n. alapoldal-osztály

Browse By Page phrase. Tallózás oldalanként

cache page output phrase. ideiglenesen tárolja a weboldalkimenetet, gyorsítótárban tárolja a weboldalkimenetet

confirmation page n. ellenőrző oldal

content page n. tartalomoldal

current page n. aktuális lap

Current page option phrase. Aktuális oldal választókapcsoló

data access page n. adatelérési lap

date this page was last automatically updated phrase. a lap utolsó automatikus frissítésének dátuma

date this page was last edited phrase. a lap utolsó szerkesztési időpontjának dátuma

Different first page phrase. Első oldal eltérő(jelölőnégyzet)

display page n. virtuális képernyő

drawing page n. rajzlap(rajzolóprogramokban)

dynamic page n. dinamikus lap, dinamikus oldal

edge of page n. lap széle

even page n. páros oldal

Finish Page n. Befejezési lap

form page n. űrlap

Form Page Wizard n. Űrlap varázsló

frames page n. kereteket tartalmazó oldal

frames page HTML n. keretcsoport HTML-kódja

full page n. teljes oldal

get background information from another page phrase. háttérbeállítások átvétele létező oldalról

help page n. súgóoldal

home page n. kezdőlap, honlap

hosting page n. befogadó oldal

HTML page n. HTML-oldal, HTML-lap

include page phrase. oldal beágyazása

include page properties npl. beágyazott oldal tulajdonságai

index page n. indexlap

individual page n. külön lap

initial page n. kezdőoldal

input page n. beviteli lap

intermediate page n. közbenső lap

Internet page request n. internetes oldalkérés

invalid page n. érvénytelen lap

leaf-level page n. levélszintű lap

leaf page n. levélszintű lap

Local or Network Printer page n. Helyi vagy hálózati nyomtató ablak

locked page n. zárolt lap

lock pages in memory phrase. memórialapok zárolása a memóriában

login page1 n. bejelentkezési lap, bejelentkezési oldal

log-in page2 n. bejelentkezési oldal

manual page break n. kézi oldaltörés (a Wordben: Ctrl+Enter)

master page n. főlap

master page class1 n. főlaposztály

master page class2 n. főlaposztály

master page file n. főlapfájl

miniature page n. miniatűrlap

Multiple Pages npl. Több oldal

new page n. új lap

non-existent page n. nemlétező lap

normal page n. üres lap

odd page n. páratlan oldal

odd page break n. páratlan oldal törése

Open Page in New Window phrase. Oldal megnyitása új ablakban

original master page n. eredeti főoldal

Other pages npl. Több oldal

outline page n. vázlatlap, áttekintő lap

page attribute n. lapattribútum

page border n. oldalszegély

page break n. oldaltörés

Page break before phrase. Új oldalra jelölőnégyzet

page catalog n. lapkatalógus

Page class1 n. Page osztály

page class2 n. laposztály

page creation process n. laplétrehozási folyamat

page declaration n. lapdeklaráció

page density n. lapsűrűség

Page Description Language n. PDL PDL, oldalleíró nyelv

page down phrase. előrelapozás

Page Down key n. Page Down billentyű

Page Errors npl. Laphibák

page execution n. lapvégrehajtás

page fragment n. laptöredék

page frame n. lapkeret, fizikai lap

page frame number n. PFN egyedi lapazonosító szám, lapazonosító

page handler n. lapkezelő

page handling process n. lapkezelési folyamat

page header n. élőfej, oldalfejléc

page-image buffer n. lappuffer

page-image file n. lapképállomány

page layout1 n. szedéstükör, oldalkép, oldalelrendezés

Page Layout2 n. Oldalkép

page layout program n. oldalkép-megjelenítő program

page length n. laphossz

page load event n. lapbetöltési esemény

page lock n. lapzárolás

page makeup n. lapösszeállítás

page margin n. margó

Page Navigation n. Oldalválasztás

page number n. oldalszám

Page Numbers command n. Oldalszámok parancs

page of text n. szövegoldal

page options npl. lapbeállítások

Page Order n. Oldalsorrend

page orientation n. írásirány, tájolás, tájolás, oldaltájolás

page pool n. lapkészlet

page preview n. nyomtatási kép

page printer n. lapnyomtató

page properties npl. oldal tulajdonságai

page protection n. lapvédelem

page range n. nyomtatási tartomány

page reader n. lapolvasó

page register n. lapregiszter

Page rejected phrase. Oldal elutasítva

page request n. oldalkérés, lapkérés

page script n. oldalba ágyazott parancssorozat

page setup1 n. oldalbeállítás, lapbeállítás

Page Setup2 phrase. Oldalbeállítás

page size n. lapméret

pages per minute n. lap per perc

page state n. lapállapot

page tab n. oldal fül

page table n. laptábla

page transition n. áttűnés, lapáttűnés

page up phrase. visszalapozás

Page Up key n. Page Up billentyű

page validation n. lapellenőrzés

page width1 n. lapszélesség

Page width2 n. Teljes szélesség

parent page n. szülőoldal

per-page tracing n. laponkénti nyomkövetés

physical page n. fizikai lap

Printer test page phrase. A nyomtató tesztoldala

Properties page n. Properties lap, tulajdonságlap

property page n. tulajdonságlap

protected page n. védett oldal

public page n. nyilvános oldal

range of pages n. oldaltartomány

Rename Page phrase. Oldal átnevezése

restricted page n. korlátozott hozzáférésű lap

scheduled include page n. időzített beágyazott oldal

scheduled include page properties npl. időzített beágyazott oldal tulajdonságai

search page n. keresőlap

security page n. biztonsági lap

selected pages npl. kiválasztott oldalak

selection page n. kiválasztó lap

separator page n. elválasztólap

show each page only once phrase. minden oldal csak egyszer szerepeljen

Show number on first page phrase. Oldalszám az első oldalon is

show pages with no incoming hyperlinks phrase. különálló oldalak feltüntetése

slow pages npl. lassú oldalak

soft page break n. oldaltörés, automatikus oldaltörés

split page n. osztott lap

Standard Page Description Language n. szabványos oldalleíró nyelv

start page n. kezdőlap, nyitóoldal

static page n. statikus oldal

testing page n. tesztoldal

test page n. tesztoldal

themed page n. téma alapján kialakított oldal

The page cannot be displayed phrase. A lap nem jeleníthető meg

TOC page n. tartalomjegyzék-oldal

Two pages npl. Két oldal

untitled page n. cím nélküli lap, cím nélküli oldal

URL of confirmation page n. ellenőrzőoldal URL-je

URL of validation failure page n. érvényességihiba-oldal URL-je

user registration page n. felhasználókat regisztráló oldal

video display page n. videomemória-lap

View Whole Page phrase. Teljes oldal megtekintése

visible page n. látható lap

Web page n. weblap, weboldal

Web Service base page n. a webszolgáltatás alapoldala

wizard page n. varázslóoldal

World Wide Web data access pages npl. world wide web-adatelérési lapok

XAML page n. XAML-oldal