path (n)

Elejére  Előző  Következő

 

path n. elérési út, útvonal, út

absolute path n. abszolút útvonal, abszolút elérési út, abszolút elérési útvonal

Add New Drive Letter or Path phrase. Új meghajtóbetűjel vagy elérési út hozzáadása

audit log file path n. naplófájl elérési útja

build path n. fordítási útvonal, programfordítási útvonal

Change Drive Letter and Path phrase. Meghajtóbetűjel és elérési út módosítása

clipping path n. vágási útvonal

command path n. parancselérési út

communication path n. kommunikációs útvonal

compound path segment n. öszetett szakasz

critical path n. kritikus út

critical path method n. kritikus út módszere

data access path n. adatelérési út

data path n. adatútvonal

Default Backup Path n. A biztonsági másolat alapértelmezett elérési útja

destination path n. cél elérési útvonala

directory path n. könyvtár-elérési út, könyvtár elérési útja

disk path n. elérési út lemezen, elérési út

Edit Drive Letter or Path phrase. Meghajtóbetűjel vagy elérési út szerkesztése

file path n. fájlelérési út, állományelérési út

Folder path n. A mappa elérési útvonala

full path n. teljes elérési út

local path n. helyi elérési út

location path n. elérési út

logical path n. logikai elérési út

navigation path n. navigációs útvonal, navigációs út

network path n. hálózati elérési út

nonlinear path n. nemlineáris út

normal path n. rendes elérési út

path information n. elérésiút-adatok

path menu n. útvonal menü

path point n. elérésiút-pont

Path to share n. Megosztás elérési útvonala

PATH variable n. PATH környezeti változó

Profile Path n. Profil elérési útja

relative path n. relatív elérési út, relatív útvonal

relative pathing n. relatív utak használata

replica path n. replikációs útvonal

request path n. kérés útja

reverse path forwarding n. fordított utastovábbítás

search path n. keresési út, keresési útvonal

shared path n. megosztott útvonal

shared path network n. közös csatornájú hálózatok, közös elérésű hálózatok

shortest path n. legrövidebb út

target path n. célkönyvtár elérési útja, célmappa elérési újta

unique path n. egyedi elérési útvonal

virtual path n. virtuális útvonal, virtuális elérési út

XML path n. XML-út