performance (n)

Elejére  Előző  Következő

 

performance n. teljesítmény

application performance n. alkalmazásteljesítmény, alkalmazás teljesítménye

average-case performance n. tipikus esetbeli átlagos teljesítmény

average performance n. átlagos teljesítmény

baseline performance metrics n. teljesítmény viszonyítási alapja

binary search tree performance n. bináris keresőfa teljesítménye

common performance pitfall n. közismert teljesítménybeli buktató

degradation of performance n. teljesítménycsökkenés

deterministic performance metrics n. determinisztikus teljesítménymérték, determinisztikus teljesítménymérés

disk performance n. lemezteljesítmény, lemezteljesítmény optimalizálása

expected average-case performance n. elvárt tipikus esetbeli teljesítmény

expected performance n. elvárt teljesítmény

extreme performance tweak n. szélsőséges teljesítményzavar

general performance characteristics n. általános teljesítménykarakterisztika

high performance file system n. HPFS HPFS, nagy teljesítményű állománykezelő rendszer(elavult)

High Performance Parallel Interface n. nagy teljesítményű párhuzamos felület

High Performance Serial Bus n. nagy teljesítményű soros sín

impossible performance target n. elérhetetlen teljesítménycél

increasing the performance phrase. teljesítménynövelés

insert performance n. beszúrási teljesítmény

join performance n. összekapcsolási teljesítmény

key performance indicator n. KPI alapvető teljesítménymutató

monitor server performance phrase. figyeli a kiszolgáló teljesítményét

network performance n. hálózat teljesítménye

objective performance criteria n. objektív teljesítményfeltételek

optimal performance n. optimális teljesítmény

overall performance n. általános teljesítmény

performance analysis n. teljesítményelemzés

performance balance n. teljesítményegyensúly

performance boost n. teljesítménynövelés, teljesítménynövekedés

performance boosting n. teljesítmény-növelés

performance bottleneck n. teljesítménybeli szűk keresztmetszet

performance characteristic n. teljesítménykarakterisztika

performance comparison n. teljesítmény-összehasonlítás

Performance console n. Teljesítmény konzol

performance cost n. teljesítmény költsége

performance counter n. teljesítményszámláló

performance criteria n. teljesítményfeltételek

performance efficiency n. teljesítményhatékonyság

performance enhancement n. teljesítménynövelés

performance evaluation n. teljesítménykiértékelés

performance failure n. teljesítményprobléma

performance gain n. teljesítménynövekedés

performance impact n. teljesítménybefolyásolás

performance implication n. teljesítménybefolyásoló tényező

performance improvement n. teljesítménynövekedés, teljesítményjavulás

performance increase n. teljesítménynövekedés

Performance Information and Tools prop. Teljesítményadatok és -eszközök

performance-intensive a. teljesítményigényes

performance issue n. teljesítményprobléma

performance log n. teljesítménynapló

Performance Logs And Alerts n. Teljesítménynaplók és riasztások

performance measurement n. teljesítménymérés

performance metrics n. teljesítménymérték

Performance Monitor n. Teljesítményfigyelő, Performance Monitor

performance monitoring n. teljesítményfigyelés

performance number n. teljesítménymutató

Performance object n. Teljesítményobjektum

Performance Options n. Teljesítménybeállítások

performance overhead n. teljesítménycsökkentő tényező, sebességcsökkentő tényező

performance penalty n. teljesítménycsökkenés

performance perspective n. teljesítményszempont

performance pitfall n. teljesítménybeli buktató

performance problem n. teljesítményprobléma

performance profile n. teljesítményprofil

performance ramification n. teljesítménybeli következmény

performance-related issue n. teljesítményprobléma

performance specification n. teljesítményspecifikáció

performance success n. teljesítményjavulás

performance target n. teljesítménycél

performance test n. teljesítményteszt

performance toolkit n. teljesítményvizsgáló eszközcsomag

performance tuning n. teljesítményhangolás

performance tweak n. teljesítményzavar

performance vs portability n. teljesítmény vagy hordozhatóság

performance-wise adv. teljesítményszempontból

poor performance n. gyenge teljesítmény

poor read performance n. gyenge olvasási teljesítmény

potential performance bottleneck n. lehetséges teljesítménybeli szűk keresztmetszet

Profile system performance phrase. A rendszer teljesítményének hangolása

query performance n. lekérdezés teljesítménye

read performance n. olvasási teljesítmény

relative performance characteristics n. relatív teljesítmény-karakterisztika

run-time performance n. futásidejű teljesítmény

server performance n. kiszolgálóteljesítmény

significant performance improvement n. jelentős teljesítményjavulás

small performance gain n. kis teljesítménynövekedés

speed up performance n. teljesítménynövelés

system performance1 n. rendszerteljesítmény

System Performance2 n. a rendszer teljesítményadatai, rendszerteljesítmény

time performance n. időbeli teljesítmény

unacceptable performance n. elfogadhatatlan teljesítmény

web site performance n. webhely teljesítménye