permission (n)

Elejére  Előző  Következő

 

permission n. engedély, hozzáférési engedély, hozzáférési jog, jogosultság

account permission n. fiókengedély, fiókjogosultság

administrative permission n. hozzáférési jog, hozzáférési engedély, engedély

administrator permission n. rendszergazdajog

advanced object permission n. speciális objektumszintű engedély

advanced permission n. speciális engedély

Allow inheritable permissions from parent to propagate to this object phrase. Engedélyek öröklésének engedélyezése a szülőtől

appropriate permission n. megfelelő jogok, megfelelő engedélyek

assign a permission set phrase. engedélykészletet hozzárendel(.NET-szerelvényhez)

built-in unrestricted permissions n. beépített korlátozás nélküli engedélyek

Change Permissions phrase. Engedélyek módosítása

code access permission n. kódhozzáférési engedély

Customize share and folder permissions phrase. Megosztás és mappa engedélyeinek testreszabása

default permission n. alapértelmezett engedély

default permissions n. alapértelmezett engedély

domain permissions n. tartományengedélyek

elevate permissions phrase. engedélyek kibővítése

execute permission n. végrehajtási engedély, végrehajtási jog, végrehajtás-engedély

framework permission n. keretrendszerbeli engedély

full control permission n. teljes hozzáférési jog

Full Trust permission n. Full Trust engedély

FullTrust permission set n. FullTrust-engedélykészlet

grant permission phrase. engedély megadása

Grant remote access permission phrase. Kapjon távelérési engedélyt

Internet permission set n. internetes engedélykészlet

level of permission n. hozzáférési szint

level of permissions n. engedélyek szintje

management of permissions n. engedélyek kezelése

Modify permission n. Módosítás jog

NTFS permission n. NTFS-engedély

object-specific permission n. objektumhoz kötődő engedély

permission attribute n. engedélyattribútum

permission check n. engedély-ellenőrzés

permission class n. engedélyosztály

Permission denied phrase. Engedély megtagadva

permission information n. engedélyadatok

permission issue n. engedélyprobléma

Permissions compatible only with Windows 2000 servers phrase. Csak Windows 2000-kiszolgálókkal kompatibilis engedélyek

permission set1 n. engedélyhalmaz, engedélykészlet

permission-set2 n. engedélykészlet

permissions inheritance n. engedélyek öröklése

permissions log n. engedélyezési napló

principle of least sufficient permissions n. az éppen elégséges jogok elve

Print permission n. Nyomtatás jog

read-only permission n. csak olvasási engedély

read permission n. olvasási engedély, olvasás jog

remote access permission n. távoli hozzáférési engedély, távelérési engedély

Require user's permission phrase. Felhasználó engedélye szükséges

security permission n. hozzáférési engedély, hozzáférési jog

share permission n. megosztási engedély, megosztás révén kapott engedélyek

special permission n. különleges engedély