policy (n)

Elejére  Előző  Következő

 

policy n. házirend

Account Lockout Policy n. Fiókzárolási házirend

active policy n. aktív házirend

audit account logon events policy phrase. fiókbejelentkezés naplózása

audit directory service access policy phrase. címtárszolgáltatás-hozzáférés naplózása

audit policy change n. házirendváltozás naplózása

block policy inheritance phrase. házirend öröklődésének blokkolása

branch processing policy n. elágazásfeldolgozási szabályrendszer

check-in policy n. beadási házirend

computer policy n. számítógép-házirend

Control access through Remote Access Policy phrase. Elérés vezérlése a RAS-házirend alapján

cross-domain policy file n. több tartományt lefedő házirendfájl

current policy n. aktuális házirend

deployment policy n. telepítési házirend

Deployment Policy Ticket n. Deployment Policy Ticket

Deployment Policy Ticket property n. Deployment Policy Ticket tulajdonság

Domain Scripts Policy prop. Tartományi parancsfájlházirend, Tartományi biztonsági házirend

Effective Policy Setting n. Hatályos házirend-beállítások

e-mail address policy n. e-mail címházirend

expiration policy n. lejárati házirend

fixed priority allocation policy n. rögzített prioritású kiosztás

IPSec policy n. IPSec-házirend

IP Security Policies npl. IP-biztonsági házirendek

issue policy n. kibocsátási politika

issuing policy n. tanúsítványkiadási házirend

Kerberos Policy n. Kerberos-irányelv

Local Computer Policy n. Helyi számítógép-házirend

Local Policies npl. Helyi házirend

local policy n. helyi házirend

Local Policy Setting n. Helyiházirend-beállítás, Helyi biztonsági házirend

Lockout Policy n. Fiókzárolási házirend

machine-level policy n. rendszerszintű házirend

machine policy setting n. rendszerszintű házirend-beállítás

matching policy n. illeszkedő házirend

matching remote access policy n. illeszkedő távoli hozzáférési házirend

network policy n. hálózati házirend

new remote access policy n. új távelérési házirend

Next Policy n. Következő házirend

No Administrative Policy Specified phrase. Nincs megadva felügyeleti házirend

password policy n. jelszóházirend

per-policy configuration n. házirendenkénti beállítás, házirend-szintű beállítás, házirend-szintű konfiguráció

policy change n. házirendváltozás

policy creation n. házirend-létrehozás

policy name n. házirendnév

Policy Removal phrase. Házirend eltávolítása

policy settings npl. házirend-beállítások

policy template n. házirend-sablonállomány

policy ticket n. házirendjegy

priority policy n. elsőbbségi házirend

Public Key Policies npl. Nyilvános kulcs irányelvei

remote access policies n. távelérés házirendjei

remote access policy n. távoli hozzáférési szabály, távoli hozzáférési házirend

remote access policy configuration n. távoli hozzáférési házirend-beállítás

remote access policy name n. távoli hozzáférési házirend neve

remote access policy profile n. távoli hozzáférési házirendprofil

Replication Policy n. Replikációs szabályok

Resultant Set of Policy n. RSoP RSoP, eredő házirend

scheduling policy n. ütemezési politika

security policy n. biztonsági házirend, adatvédelmi házirend, biztonsági intézkedés, adatvédelmi intézkedés

selection policy b. kiválasztási eljárás

system policy n. rendszerházirend, házirend, házirend-állomány, korlátozásállomány

system policy file n. házirend-állomány, korlátozásállomány

update policy n. frissítési házirend, frissítési rend

User Rights Policy n. Felhasználói jogok kiosztása

version control policy n. verziókezelési házirend

wireless network policy n. vezeték nélküli hálózati házirend

wireless network policy name n. vezeték nélküli hálózati házirend neve

wireless remote access policy n. vezeték nélküli távoli hozzáférési házirend

write-back policy n. visszaírásos módszer

write-invalidate policy n. írás-érvénytelenítés módszer

write-trough policy n. átírásos módszer

write-update policy n. írás-frissítés módszer