position (n)

Elejére  Előző  Következő

 

position n. helyzet, elhelyezés, pozíció, hely, pozíció

current cursor drawing position n. aktuális rajzolási kurzorpozíció

current position n. aktuális pozíció

cursor position n. kurzorpozíció

drawing position n. rajzolási pozíció

index position n. indexpozíció

initial character position n. kezdeti karakterpozíció

input string character position n. bemeneti sztring karakterpozíciója

integer position n. egész pozíció

invalid position n. érvénytelen pozíció

Job or position title phrase. Munkakör vagy beosztás

ordinal position n. sorrendbeli pozíció

positional notation n. helyértékes jelölés

position control n. vezérlőelem elhelyezése

position information n. pozícióadat

Position option n. Elhelyezés legördülőlista

position shift n. pozícióeltolás

pulse position modulation n. impulzushely-moduláció

string position n. sztringpozíció

toolbar position n. eszköztár pozíciója

unit position n. egyes helyérték

valid position n. érvényes pozíció

viewport position n. megjelenítési terület helye