printer (n)

Elejére  Előző  Következő

 

printer n. nyomtató

Add Printer phrase. Nyomtató hozzáadása

Add Printer Wizard phrase. Nyomtató hozzáadása varázsló

chain printer n. láncnyomtató

character printer n. karakternyomtató

client printer n. ügyfélnyomtató

color printer n. színes nyomtató

commercial printer n. kommersz nyomtató

continuous-tone printer n. folytonos tónusú nyomtató

daisy wheel printer n. margarétafejes nyomtató

default printer n. alapértelmezett nyomtató

dot matrix printer n. mátrixnyomtató

duplex printer n. duplex nyomtató

dye-diffusion printer n. festék-diffúziós nyomtató

dye-sublimation printer n. festékszublimációs nyomtató

electrophotographic printers n. elektrofotografikus nyomtatók

electrostatic printer n. elektrosztatikus nyomtató

File and Printer Sharing n. Fájl- és nyomtatómegosztás

File and Printer Sharing for Microsoft Networks prop. fájl- és nyomtatómegosztás Microsoft Networkshöz

graphics printer n. grafikus nyomtató

home printer n. otthoni nyomtató

IEEE printer cable n. IEEE nyomtatókábel

impact printer n. mechanikus nyomtató

ink-jet printer | ink jet printer n. tintasugaras nyomtató

ion-deposition printer n. ionnyomtató

laser printer n. lézernyomtató

LCD printer n. LCD-nyomtató

LED printer n. LED-nyomtató

letter quality printer n. levélminőségű nyomtató

line printer n. LPT sornyomtató

line printer daemon n. LPD LPD, sornyomtató-démon

Local or Network Printer n. Helyi vagy hálózati nyomtató

Local or Network Printer page n. Helyi vagy hálózati nyomtató ablak

local printer n. helyi nyomtató

logic seeking printer n. intelligens nyomtató

matrix line printer n. mátrix sornyomtató

matrix printer n. mátrixnyomtató

multifunction printer n. többfunkciós nyomtató

network printer n. hálózati nyomtató

New Object - Printer phrase. Új objektum – Nyomtató

nonimpact printer n. nem mechanikus nyomtató

page printer n. lapnyomtató

parallel printer n. párhuzamos nyomtató

Plug and Play printer n. önkonfiguráló nyomtató

Print Directly To The Printer phrase. Nyomtatás közvetlenül a nyomtatóra

Printer Access Protocol n. nyomtató-hozzáférési protokoll

printer buffer n. nyomtatópuffer

Printer Control Language prop. PCL PCL, nyomtatóvezérlő nyelv

printer controller n. nyomtatóvezérlő

printer driver n. nyomtató-illesztőprogram

printer engine n. nyomtatómotor

printer file n. nyomtatóállomány

printer font n. nyomtató-betűkészlet

Printer Management n. Nyomtatókezelés ablak

Printer memory n. Nyomtatómemória

Printer memory tracking n. Nyomtatómemória követése

Printer Name n. Nyomtató neve

Printer not ready phrase. A nyomtató nem áll készen

Printer Off-Line phrase. A nyomtató off-line állapotú

Printer Operators | Print Operators npl. Nyomtatófelelősök

printer output n. nyomtatókimenet

printer ribbon n. nyomtatószalag

printer setting n. nyomtatóbeállítás

printer setup n. nyomtatóbeállítás

printer sharing n. nyomtatómegosztás

printer status n. nyomtató állapota, nyomtatási állapot

Printer test page phrase. A nyomtató tesztoldala

remote printer n. távoli nyomtató, hálózati nyomtató

serial printer n. soros nyomtató, soros kimenetre csatlakozó nyomtató

Set as Default Printer phrase. Beállítás alapértelmezett nyomtatóként

shared printer n. megosztott nyomtató

solid-ink printer n. szilárdfestékes nyomtató

standard printer n. asztali nyomtató

thermal printer n. hőnyomtató

thermal transfer printer n. viaszfestékes hőnyomtató

thermal wax printer n. viaszfestékes hőnyomtató

thermal wax transfer printer n. viaszfestékes hőnyomtató

thimble printer n. gyűszűnyomtató

Use Printer Offline phrase. Kapcsolat nélküli használat

virtual printer n. virtuális nyomtató

virtual printer device driver n. virtuálisnyomtató-illesztőprogram

wheel printer n. tárcsás nyomtató

Windows printer mapping n. Windows-nyomtató hozzárendelése

wire-pin printer n. mátrixnyomtató

X-Y printer n. koordinátavezérelt nyomtató