procedure (n)

Elejére  Előző  Következő

 

procedure n. eljárás

concurrent procedure n. konkurens eljárás

debug procedure n. hibakeresési eljárás

emergency response procedure n. katasztrófa-elhárítási teendő

Emergency response procedures n. Katasztrófaelhárítási teendő

error procedure n. hibaeljárás

external procedure n. külső eljárás

Logon procedure n. Bejelentkezési eljárás

procedure call n. eljáráshívás

procedure-driven a. eljárásvezérelt

procedure header n. eljárásfej

procedure level n. eljárásszint

procedure level parallelism n. eljárásszintű párhuzamosság

procedure library n. eljáráskönyvtár

procedure parameter n. eljárásparaméter

pure procedure n. tiszta eljárás

recursive procedure n. rekurzív eljárás

Remote Procedure Call n. RPC RPC, távoli eljáráshívás

single procedure multiple data n. egy eljárás, több adat

stored procedure n. tárolt eljárás(SQL)

test procedure n. teszteljárás

tools, policies, procedures phrase. eszközök, házirend, eljárások

wrapper procedure n. csomagoló eljárás, burkoló eljárás