process [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

process1 n. folyamat, processz

adaptive process n. alkalmazkodó folyamat

agile software development process n. agilis szoftverfejlesztési folyamat

audit process tracking phrase. folyamatok nyomon követésének naplózása

Bernoulli process n. Bernoulli-folyamat

Bernoulli sampling process n. Bernoulli-mintavételi folyamat

boot process | boot-up process n. rendszerindítási folyamat, indítási folyamat

certification process n. minősítési folyamat

check-in process n. beadási folyamat

checkout process n. fizetési folyamat

child process n. gyermekfolyamat, gyermekprocessz, utódfolyamat, gyermekfolyamat, származtatott folyamat

code-writing process n. kódolási folyamat

daemon process n. démonfolyamat

decision-making process n. döntéshozatali folyamat

design process n. tervezési folyamat

development process n. fejlesztési folyamat

emergency repair process n. helyreállítási folyamat, vészjavítási folyamat

end process phrase. folyamat leállítása

end process tree phrase. folyamatstruktúra leállítása

expensive process n. költséges folyamat

finalization process n. véglegesítő folyamat

foreground process n. előtérben futó folyamat

form-rendering process n. űrlap-kialakítási folyamat

garbage collection process n. szemétgyűjtési folyamat

Go To Process phrase. Ugrás folyamathoz

host process n. hostfolyamat , befogadó folyamat

identity process n. azonosító beszúrásának folyamata

idle process n. üresjárati folyamat

incident management process n. esetkezelési folyamat

initialization process n. inicializálási folyamat

interprocess communication | inter-process communication n. IPC IPC, folyamatközi kommunikáció

intuitive process n. intuitív folyamat

logon process n. bejelentkezési folyamat

master process n. főfolyamat

merge process n. összefésülési folyamat

multistep process n. többlépéses folyamat

multithreaded process n. többszálú folyamat

normalization process n. normalizálási folyamat

optimization process n. optimalizálási folyamat

out-of-process call n. folyamaton kívülre irányuló hívás

page handling process n. lapkezelési folyamat

page rendering process n. lapkialakítási folyamat

PANTONE Process n. Pantone nyomdai alapszín

parent process n. szülőfolyamat, szülő processz

per-process address spaces n. külön címtartomány

printing process n. nyomtatási folyamat

priority process n. elsőbbségi folyamat

process abstraction n. folyamat absztrakció

process automation n. folyamatautomatizálás

process bound n. feldolgozási korlát

process boundary n. folyamathatár

Process-Color Printing n. Nyomdai alapszínes nyomtatás

process control n. folyamatvezérlés, folyamatirányítás

process control block n. folyamatvezérlő blokk

process definition n. folyamatdefiníció

process description n. folyamatleírás

process description table n. folyamatleíró tábla

process graph n. folyamatgráf

process guidance n. folyamatsegédlet

process hierarchy n. folyamathierarchia

process ID n. folyamatazonosító

process identity n. folyamatazonosság

process improvement n. folyamatjavítás

process information block n. folyamatinformációs blokk

process launch n. folyamat elindítása, folyamatindítás

process level n. folyamatszintű

process-level concurrent execution n. folyamatszintű konkurens végrehajtás

process list n. folyamatlista

process management n. folyamatkezelés

process manager n. folyamatkezelő

process model n. folyamatmodell

process model configuration n. folyamatkezelési modell beállítása

process of multiplication n. többszörözési folyamat

process password n. folyamatjelszó

process recycling n. folyamat-újraindítás

process recycling settings n. folyamat-újraindítási beállítások

process restart n. folyamat újraindítása

process scheduler n. folyamatütemező

process scheduling n. folyamatütemezés

process session n. folyamat-munkamenet

process space n. folyamatterület

process spawning n. folyamatszármaztatás

process-specific a. folyamatspecifikus

process state word n. folyamat-állapotszó

process status n. folyamatállapot

process status word n. folyamat-állapotszó

process table n. folyamattábla

process template n. folyamatsablon

process tracking n. folyamatkövetés

process tree n. folyamatfa

process type n. folyamattípus

Process Viewer n. Folyamatfigyelő

process watch port n. folyamatfigyelő port

Profile single process phrase. Folyamatok teljesítményadatainak figyelése

publishing process n. közzétételi folyamat

Replace a process level token phrase. Folyamattoken lecserélése

restoration process n. helyreállítási folyamat

selection process n. kiválasztási folyamat

separate process n. külön folyamat

serialization process n. sorosítási folyamat

server process n. kiszolgálófolyamat, kiszolgálóoldali folyamat

server process identity n. kiszolgálófolyamat identitása

session state process n. munkamenetállapot-folyamat

setup process n. telepítési folyamat

shared process n. megosztott folyamat

software development process n. szoftverfejlesztési folyamat

software process n. szoftveres folyamat

stable software process n. stabil szoftverfolyamat

startup process n. rendszerindítási folyamat, indítási folyamat

state server process n. állapotkiszolgáló-folyamat

surrogate process n. helyettesítő folyamat

swap process n. cserefolyamat

system idle process n. a rendszer üresjárati folyamata

system process n. rendszerfolyamat

unique process identifier n. egyedi folyamatazonosító

user process n. felhasználói folyamat, felhasználói szintű folyamat

Web server process n. webkiszolgáló-oldali folyamat

XML serialization process n. XML-sorosítási folyamat