processing (n)

Elejére  Előző  Következő

 

processing n. feldolgozás

associative processing elements n. asszociatív feldolgozó egység

background processing n. háttérfeldolgozás

batch processing n. kötegelt feldolgozás

batch processing mode n. kötegelt feldolgozás üzemmód

branch processing n. elágazásfeldolgozás

branch processing policy n. elágazásfeldolgozási szabályrendszer

branch processing scheme n. elágazás-előrejelzési eljárás

centralized processing n. központosított adatfeldolgozás

command processing n. parancsfeldolgozás

concurrent processing n. konkurens feldolgozás

continuous processing n. folytonos feldolgozás

cooperative processing n. kooperatív feldolgozás

data-driven processing n. adatvezérelt feldolgozás

data processing n. adatfeldolgozás

decentralized processing n. decentralizált adatfeldolgozás

deferred processing n. késleltetett feldolgozás

demand-driven processing n. igényvezérelt feldolgozás

direct processing n. közvetlen feldolgozás

distributed processing n. elosztott feldolgozás

document image processing n. dokumentumkép-feldolgozás

document processing n. dokumentumfeldolgozás

effective penalty of branch processing n. elágazásfeldolgozás tényleges büntetése

event-driven processing n. eseményvezérelt feldolgozás

Finished processing messages phrase. Az üzenetek feldolgozása befejeződött

image processing n. képfeldolgozás

image processing function n. képfeldolgozási művelet

information processing n. információfeldolgozás

inline processing n. beillesztés feldolgozása

interactive processing n. interaktív feldolgozás

interrupt driven processing n. megszakításvezérelt feldolgozás

job processing n. munkafeldolgozás

list processing n. listafeldolgozás

list processing language n. LISP Lisp, listafeldolgozó nyelv

massively parallel processing n. MPP teljesen párhuzamos feldolgozás, erőteljesen párhuzamos feldolgozás

massive parallel processing n. erőteljesen párhuzamos feldolgozás

natural language processing n. természetesnyelv-feldolgozás

online analytical processing n. online analitikus feldolgozás

parallel processing n. párhuzamos feldolgozás

pipelined processing n. futószalagszerű feldolgozás, adatcsatornás feldolgozás

pipeline processing n. átlapolt feldolgozás, futószalagos feldolgozás

processing element n. feldolgozóelem, műveleti egység

processing instruction n. feldolgozási utasítás

processing instruction target n. feldolgozási utasítás célterülete

processing power n. feldolgozókapacitás, feldolgozási teljesítmény

processing unit n. feldolgozóegység, processzáló egység

query processing engine n. kérésfeldolgozó modul

real-time processing n. valós idejű feldolgozás

scalable parallel processing n. méretezhető párhuzamos feldolgozás

sequential processing n. szekvenciális feldolgozás

serial processing n. sorrendi feldolgozás

simultaneous processing n. szimultán feldolgozás

single instruction multiple data stream processing n. SIMD SIMD, egy utasításfolyamos, több adatfolyamos feldolgozás

speculative branch processing n. elemző elágazásfeldolgozás, spekulatív elágazásfeldolgozás

speech processing n. beszédfeldolgozás

spot-color processing n. direkt színes nyomtatás

text processing n. szövegfeldolgozás

time-bound processing n. időfüggő feldolgozás

unpipelined processing n. nemfutószalag-feldolgozás

voice processing n. beszédfeldolgozás

word processing n. szövegszerkesztés