program [1] (b)

Elejére  Előző  Következő

 

program1 b. program

accessibility program n. kisegítő program

active program n. aktív program

Add New Programs phrase. Új program hozzáadása

Add or Remove Programs phrase. Programok telepítése és törlése

Add/Remove Programs phrase. Programok telepítése/törlése

All Programs phrase. Minden program

application program n. alkalmazási program

automatic caching for Programs phrase. programok automatikus gyorsítótárba helyezése

background program n. háttérprogram

BASIC program n. BASIC-program

batch program n. kötegelt program, parancsköteg

benchmark program n. teljesítményértékelő program

bootstrapper program n. behúzóprogram

browser program n. böngészőprogram

C# program n. C#-program

C++ program n. C++-program

calculator program n. számológépprogram

CGI program n. CGI-program

Change or Remove Programs phrase. Programok módosítása vagy eltávolítása

client program n. ügyfélprogram

command-line program | command line program n. parancssori program

command-line utility program n. parancssori segédprogram

common program group n. közös programcsoport

communications program n. kommunikációs program

computer program n. számítógépes program, számítógépprogram

concurrent program execution n. konkurens programvégrehajtás

configuration program n. beállító program

console program n. parancssori program

contact program n. partnerkezelő program

control program n. vezérlőprogram

copy program n. másolóprogram

core program n. tárrezidens program

debug programs n. programok hibakeresése

declarative program n. deklaratív program

dedicated Internet access program n. speciális célú internetes program

demo program n. demóprogram

disk maintenance program n. lemezkarbantartó program

DOS program n. DOS-program

drawing program n. rajzolóprogram

e-mail program n. levelezőprogram

Error executing program phrase. A program végrehajtása közben hiba történt

example program n. példaprogram

exception-aware program n. kivételkezelést alkalmazó program

executable program n. futtatható program, végrehajtható program

foreground program n. előtérben futó program

general-purpose program n. általános célú program

generic browser program n. általános böngészőprogram

graphical program n. grafikus program

helper program n. segítőprogram

hyphenation program n. elválasztóprogram

initial program load n. kezdeti programbetöltés

installation program n. telepítőprogram

instruction of program n. programutasítás

interactive program n. interaktív program

Java program n. Java-program

language independent program subtitling n. LIPS nyelvfüggetlen műsor-feliratozás

language translation program n. fordítóprogram

library program n. könyvtári program

lightweight installation program n. kis terhelésű telepítőprogram

macro program n. makróprogram

main program n. főprogram

main program logic n. fő programlogika

maintenance program n. karbantartó program

memory management program n. memóriakezelő program

memory resident program n. rezidens program, lefutás után memóriában maradó program

middleware program n. közvetítőprogram

multithreaded program execution n. többszálú programvégrehajtás

.NET program n. .NET-program

.NET program file n. .NET-programfájl

network control program n. hálózatvezérlő program

next program counter n. következő program számlálója

non-numeric application program n. nemnumerikus alkalmazói program

optical character recognition program n. optikai karakterfelismerő program, OCR-program

page layout program n. oldalkép-megjelenítő program

paint program n. rajzprogram

personal program group n. személyi programcsoport

pinned programs area n. rögzített programok területe

preview program n. előnézet-program

professional program n. professzionális program

prog ID b. programazonosító

program access n. programhozzáférés

program architecture n. programarchitektúra

program button n. programgomb, tálcagomb

program card n. programkártya

program cartridge n. programkazetta

program code n. programkód

program counter n. PC utasításszámláló, programszámláló(regiszter)

program creation n. programlétrehozás

program editor n. programszerkesztő

program execution n. programfutás, programvégrehajtás

program feature n. program szolgáltatása, program funkciója, program részfunkciója

program file n. programfájl, programállomány

Program file name n. Program fájlneve

Program Files npl. Program Files mappa

program flow n. programvégrehajtási folyamat

program generator n. programgenerátor

program group n. programcsoport

program header n. programfej

program icon n. programikon, alkalmazásikon

program ID n. programazonosító

program installation n. programtelepítés

program instruction n. programutasítás

program-level parallelism n. programszintű párhuzamosság

program library n. programkönyvtár

program listing n. programlista

program logic n. programlogika, programozott eljárás

program maintenance n. programkarbantartás

program manager n. programkezelő

program model n. programmodell

program optimization n. programoptimalizálás

Programs and Features prop. Programok és szolgáltatások

program scenario n. program által kezelt eset

program segment n. programszegmens

program shortcut n. programparancsikon, parancsikon

program skeleton n. programváz

program specification n. programspecifikáció

program stack n. verem

program state n. programállapot

program statement n. programutasítás

program termination n. programleállítás, programbefejezés

program zone n. programzóna(a program forrásának helye)

RAM-resident program n. RAM-rezidens program

random character-generation programme n. véletlenkarakter-generáló program

recently opened programs list n. legutóbb megnyitott programok listája

remote program loading n. távolsági programbetöltés

reusable program n. újrafelhasználható program

reusable program logic n. újrahasználható program, újrafelhasználható program

sample program n. példaprogram, programpélda

scientific program n. tudományos program

scientific/technical program n. műszaki-tudományos program

Scroll the Programs menu n. Programok menü görgetése

SDK utility program n. SDK-beli segédprogram

self-registration program n. önregisztráló program

server-side program n. kiszolgálóoldali program

server-side program logic n. kiszolgálóoldali program

setup program n. telepítőprogram

shareware program n. shareware-program

snapshot program n. pillanatfelvétel-készítő program

software program n. szoftver, program, szoftvertermék

source program n. forrásprogram

spreadsheet program n. számolótábla-program, táblázatkezelő program

stand-alone program n. önálló program

standard installation program n. szokásos telepítőprogram

stored program concept n. tárolt program elve

temperature conversion program n. hőmérséklet-átszámító program

terminate-and-stay resident program n. rezidens program

test program n. tesztprogram

tutorial program n. oktatóprogram

uninstall program n. eltávolítóprogram

utility program n. segédprogram

Visual Basic program n. Visual Basic program

web program n. webes program

Windows program n. Windows-program

Word program window n. a Word ablaka