programming (n)

Elejére  Előző  Következő

 

programming n. programozás

Application Programming Interface n. API API, alkalmazásprogramozói felület

at programming time adv. programozási időben

bottom-up programming n. alulról felfelé programozás

bulk of programming n. programozási munka nagy része

distributed programming n. elosztott programozás

event-driven programming n. eseményvezérelt programozás

event-driven programming model n. eseményvezérelt programozási modell

generic programming n. generikus programozás

inference programming n. következtető programozás

Internet programming n. internetes programozás

Internet programming environment n. internetes programozási környezet

linear programming n. lineáris programozás

logic programming n. logikai programozás

Messaging Application Programming Interface n. MAPI MAPI, üzenetkezelési alkalmazásprogramozói felület

modular programming n. moduláris programozás

object-oriented programming n. OOP objektumorientált programozás

object-oriented programming inheritance n. öröklés az objektumorientált programozásban

object-oriented programming technique n. objektumorientált programozási módszer

parallel programming n. párhuzamos programozás

procedural programming n. procedurális programozás

programming and debugging environment n. programozási és hibakeresési környezet

programming discipline n. programozási fegyelem

programming environment n. programozási környezet

programming interface n. programozói felület, programozói illesztőfelület

programming level n. programozási szint

programming-level debugging information n. programozási szintű hibakeresési információ

programming logic n. programlogika, programozott eljárás, programfuttatás

programming model n. programozási modell

programming orientation n. programozási szemlélet, programozási rendszer

programming style n. programozási stílus

programming technique n. programozási módszer

security programming n. biztonsági programozás, biztonsági megfontolásokat figyelembe vevő programozás, biztonsági intézkedések programozása

speech recognition application programming interface prop. SRAPI SRAPI, beszédfelismerő alkalmazást programozó felület

standard programming model n. szabványos programozási modell

structured programming n. strukturált programozás

systems programming n. rendszerprogramozás

Telephony Application Programming Interface | Telephony API n. TAPI TAPI, Telefonosalkalmazás-programozási felület

three-tier programming n. háromrétegű programozás

top-down programming n. felülről lefelé programozás

VBA programming n. VBA-programozás

visual programming n. vizuális programozás

Web server programming n. webkiszolgáló-programozás

Windows Forms programming model n. Windows Forms programozási modell