project [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

project1 n. projekt

agile project methodology n. agilis projektvezetési módszertan

blog project n. blogprojekt

checked-in project n. felhelyezett projekt

checked-out project n. kikért projekt

class library project n. osztálykönyvtár-projekt

component library project n. komponenskönyvtár-projekt, komponenskönyvtár-típusú projekt

deployment project n. telepítési projekt

deployment project type n. telepítési projekt típusa

development project n. fejlesztési projekt

entire project n. a teljes projekt

Gutenberg project prop. Gutenberg-projekt

Import Project phrase. Projekt importálása

initial project planning n. kezdeti projekttervezés

innovative project n. innovatív projekt

installer project n. telepítőprojekt

key project area n. KPA alapvető projektterület

local project n. helyi projekt

multi-file project n. többfájlos projekt

.NET project n. .NET-projekt

pilot project n. kísérleti terv, kísérleti projekt

primary setup project n. elsődleges telepítőprojekt

project approach n. projektszemlélet

project build n. projekt fordítása

project center n. projektközpont

project context n. projektkörnyezet

project coordinator n. projektkoordinátor, projektfelelős, projektvezető

project description n. projektleírás

project designer n. projekttervező

project development n. projektfejlesztés

project directory n. projektkönyvtár

project distribution n. projektszétosztás

project documentation n. tervdokumentáció

Project Explorer n. Projektböngésző

project file n. projektfájl

project folder n. projektmappa

project group n. projektcsoport

Project Gutenberg n. Gutenberg-projekt

project item n. projekt, projekt eleme

project life cycle n. projekt életciklusa, projekt-életciklus

project management n. projektszervezés

project management system n. projektkezelő rendszer

Project menu1 n. Project menü

project menu2 n. projektmenü

project metadata n. projekt-metaadat

project method n. projektmódszer

project model n. projektmodell

project output n. projektkimenet

project package n. projektcsomag

project planning n. tervütemezés

project property n. projekttulajdonság

project reference n. projekthivatkozás

project requirement n. projektkövetelmény

project resource n. projekterőforrás

project schedule n. projektütemezés, projektbeosztás

project setting n. projektbeállítás

project settings directory n. projektbeállítás-könyvtár

project specification n. tervspecifikáció

project start n. projektindítás

project status n. projekt állása

project template n. projektsablon

project-wide event n. projektszintű esemény

project wizard n. projektvarázsló

project type n. projekttípus, projekt típusa

publish project plan phrase. projektterv közzététele

recent project n. nemrég használt projekt, utoljára használt projekt

refactored project n. átszervezett projekt

research project n. kutatási projekt

setup project n. telepítőprojekt

short project n. rövid projekt

Smart Device CAB project n. kabinetprojekt intelligens készülék számára, CAB-projekt intelligens készülék számára

software development project n. szoftverfejlesztési projekt

software project n. szoftverfejlesztési projekt, szoftverprojekt

SourceSafe project n. SourceSafe projekt

startup project n. indítóprojekt, indítható projekt

team project portal n. csapatprojekt-portál

time-critical project n. szigorú határidejű projekt

translation project n. fordítási projekt

transparent project n. transzparens projekt

unplanned project n. nem tervezett projekt

Visual Basic project n. Visual Basic projekt

Visual Studio project n. Visual Studio-beli projekt

Web application project n. webalkalmazás-projekt

Web Service project n. Web Service-projekt, webszolgáltatás-projekt

Web Service project template n. Web Service-projektsablon, webszolgáltatás-projektsablon

Web Setup project n. Web Setup projekt

web site project n. webhelyprojekt