protocol (n)

Elejére  Előző  Következő

 

protocol n. protokoll

Asynchronous Protocol Specification n. aszinkrón protokoll-specifikáció

authentication protocol n. hitelesítési protokoll

binary synchronous protocol n. bináris szinkronprotokoll

boot protocol n. indítási protokoll

Border Gateway Protocol n. BGP peremátjáró protokoll, BGP

cache coherent protocol n. gyorsítókoherens protokollok

carrier sense protocol n. vivőérzékelő protokoll

character oriented protocol n. karakterorientált protokoll

communications protocol n. adatátviteli protokoll

connectionless protocol n. kapcsolatnélküli protokoll

connection-oriented protocol n. kapcsolatorientált protokoll

connection protocol n. kapcsolati protokoll

default protocol n. alapprotokoll

directory access protocol n. címtár-hozzáférési protokoll, címtárprotokoll

directory-based protocol n. címtáralapú gyorsítókoherens protokoll

DLC Protocol n. DLC protokoll

Dynamic Host Configuration Protocol n. DHCP DHCP, dinamikus állomáskonfiguráló protokoll

Extensible Authentication Protocol n. EAP EAP, bővíthető hitelesítési protokoll

External Gateway Protocol n. EGP-protokoll

File Transfer Protocol n. FTP FTP, állományátviteli protokoll, fájlátviteli protokoll

Full Duplex Handshaking Protocol n. FDHP félduplex kézfogásos protokoll

hand-shaking protocol n. kézfogásprotokoll

hardware-based protocol n. hardveralapú protokoll

hierarchical cache coherence protocol n. hierarchikus gyorsítókoherens protokoll

HTTPS protocol n. HTTPS protokoll

HyperText Transfer Protocol n. HTTP HTTP, hiperszöveg-átviteli protokoll

industry standard protocol1 n. szabványos protokoll

industry-standard protocol2 n. szabványos protokoll

interface protocol n. interfésztechnológia, interfészprotokoll

Internet Control Message Protocol n. ICMP ICMP, internetes vezérlőüzenet-protokoll, hálózatközi vezérlőüzenet-protokoll

Internet Group Management Protocol n. IGMP IGMP, internetes csoportkezelő protokoll

Internet Mail Access Protocol version 4 n. IMAP4 IMAP4, internetes levél-hozzáférési protokoll, 4. változat

Internet Mailbox Access Protocol n. IMAP IMAP, internetes levél-hozzáférési protokoll

Internet Message Access Protocol n. IMAP IMAP, internetes üzenet-hozzáférési protokoll

Internet Message Access Protocol account | IMAP account n. IMAP-fiók

Internet Printing Protocol n. IPP IPP, internetes nyomtatási protokoll

Internet Security Association and Key Management Protocol n. ISAKMP ISAKMP, internetes adatvédelmi megfeleltetési és kulcskezelési protokoll

Internet transfer protocol n. internetes adatátviteli protokoll

Legacy protocol n. Régi protokoll

Lightweight Directory Access Protocol n. LDAP LDAP, kis terhelésű címtár-hozzáférési protokoll

lightweight protocol n. kis terhelésű protokoll

line protocol n. vonali protokoll

mac protocol n. MAC-protokoll

mail protocol n. levelezési protokoll

memory above protocol n. felsőbb memóriaprotokoll

memory below protocol n. alsóbb memóriaprotokoll

message-passing protocol n. üzenettovábbító protokoll

Microsoft challenge-handshake authentication protocol n. MS-CHAP Microsoft kihívásos-kézfogásos hitelesítési protokoll

Multilink Point-to-Point Protocol n. többkapcsolatú pont-pont protokoll

multi-protocol router n. MPR többprotokollos útválasztó

multiprotocol routing n. többprotokollos útválasztás

mutual authentication protocol n. kölcsönös hitelesítési protokoll

Name Binding Protocol n. NBP NBP, név-összekapcsolási protokoll

networking protocol n. hálózati protokoll

Network News Transfer Protocol n. NNTP NNTP(hálózati hírtovábítási protokoll)

network protocol n. hálózati protokoll, hálózati szintű protokoll

Network Time Protocol n. NTP NTP, hálózati időprotokoll

New Routing Protocol n. Új útválasztási protokoll

Open Trading Protocol n. OTP nyílt kereskedelmi protokoll, OTP

OSI protocol stack n. OSI-protokollverem, OSI-protokollrendszer

output protocol n. kimeneti protokoll

packet-level protocol n. csomagszintű protokoll

Password Authentication Protocol n. PAP PAP, jelszó-hitelesítési protokoll

Point-to-Point Protocol | Point to Point Protocol n. PPP PPP, pont-pont protokoll

Point-to-Point Tunneling Protocol n. PPTP PPTP, pont-pont alagútprotokoll

Post Office Protocol n. POP POP, postaláda-protokoll

Post Office Protocol 3 n. POP3 POP3, postahivatali protokoll, 3. változat

Post Office Protocol version 3 n. POP3 POP3, postahivatali protokoll, 3. változat

POST protocol n. POST-protokoll

Printer Access Protocol n. nyomtató-hozzáférési protokoll

Protected Extensible Authentication Protocol n. PEAP PEAP, védett bővíthető hitelesítési protokoll

protocol analysis n. protokollelemzés

protocol analyzer n. protokollelemző

protocol control information n. protokoll-vezérlőinformáció

protocol converter n. protokollátalakító

protocol data unit n. PDU protokoll-adategység, PDU

Protocol error n. Protokollhiba

protocol family n. protokollcsalád

protocol header n. protokollfejrész, protokollfejléc

protocol hierarchy n. protokollhierarchia

protocol interpreter n. protokollértelmező

protocol layer n. protokollréteg

protocol level n. protokollszint

protocol manager n. protokollkezelő, protokollirányító

protocol parser n. protokollelemző

protocol-specification language n. protokollspecifikációs nyelv

protocol stack n. protokollrendszer, protokollverem

protocol suite n. protokollcsalád, protokollkészlet

protocol translation n. protokollfordítás

real time protocol n. RTP valós idejű protokoll

Remote Desktop Protocol n. RDP RDP, távoliasztal-protokoll

request-response protocol n. kérés-válasz protokoll

routable protocol n. útvonal-kiválasztó protokoll

Routing Information Protocol n. RIP RIP, útválasztásiadat-protokoll

routing protocol n. útválasztási protokoll, útválasztó protokoll

Select Network Protocol phrase. Hálózati protokoll kiválasztása

Service Advertising Protocol n. SAP SAP, szolgáltatáshirdető protokoll

Simple Mail Transfer Protocol n. SMTP SMTP, egyszerű levéltovábbító protokoll

Simple Object Access Protocol n. SOAP SOAP-protokoll, egyszerű objektum-hozzáférési protokoll

snoopy cache protocol n. figyelő gyorsítótár-protokoll, mintavételes gyorsítóprotokoll

software-based protocol n. szoftveralapú protokoll

standard description protocol n. szabványos leírásprotokoll, szabványos leíróprotokoll

standard networking protocol n. szabványos hálózati protokoll

suite of protocols n. protokollkészlet, protokollrendszer

synchronous protocol n. szinkrón protokoll

TCP/IP protocol n. TCP/IP-protokoll, TCP/IP

TCP protocol n. TCP protokoll

Technical Office Protocol n. TOP műszaki hivatali protokoll

temporal key integrity protocol n. TKIP ideigleneskulcs-integritási protokoll

terminal protocol n. terminálprotokoll

time server protocol n. időkiszolgáló protokoll

token-level protocol n. tokenszintű protokoll

traffic control protocol n. forgalomvezérlő protokoll

Transmission Control Protocol n. TCP TCP-protokoll(átvitelvezérlő protokoll)

Transmission Control Protocol/Internet Protocol n. TCP/IP TCP/IP, átvitelvezérlő protokoll/internetprotokoll, TCP/IP-protokoll(az internet szállítási protokollja)

transport protocol n. szállítási protokoll

transport protocol data unit n. TPDU szállítási protokoll-adatelem

tunneling protocol | tunnelling protocol n. alagútprotokoll

unreliable protocol n. megbízhatatlan protokoll

User Datagram Protocol n. UDP UDP, felhasználói datagramprotokoll, felhasználói adatgrammaprotokoll

WebDAV protocol n. WebDAV protokoll

well-understood protocol n. jól érthető protokoll

WEP key management protocol n. WEP-kulcskezelési protokoll

Wireless Application Protocol n. WAP WAP, vezeték nélküli alkalmazási protokoll(a mobiltelefonok webprotokollja)

XML-based protocol n. XML-alapú protokoll