query [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

query1 n. lekérdezés, keresési kérés, kérés(adatbázisból, kiszolgálótól)

action query n. módosító lekérdezés, műveletlekérdezés

advanced query n. részletes lekérdezés, bonyolult lekérdezés

ambiguous query logic n. nem egyértelmű lekérdezési logika

append query n. hozzáadó lekérdezés, hozzáfűző lekérdezés

AutoLookup queries n. Automatikus kereséses lekérdezés

basic query syntax n. alapszintű lekérdezésszintaxis

built-in query n. beépített lekérdezés

complex query n. összetett lekérdezés

cross-platform query n. rendszerközi lekérdezés

crosstab query n. kereszttáblás lekérdezés

custom query n. egyéni lekérdezés

database queries n. adatbázis-lekérdezések

database query n. adatbázis-lekérdezés, adatbázis-lekérdezési művelet

database query selection criteria n. adatbázislekérdezés kiválasztási feltételei

defining queries npl. lekérdezések definiálása

delete query n. törlő lekérdezés

DNS query n. DNS-lekérdezés

duplicate query n. ismétlődéslekérdezés

dynamic query n. dinamikus lekérdezés

full-text query n. teljes szövegű lekérdezés

heterogeneous query n. heterogén lekérdezés

impossible query n. lehetetlen lekérdezés

incoming query n. bejövő lekérdezés

incoming query string n. bejövő lekérdezéssztring

inner query n. belső lekérdezés

LDAP query n. LDAP-kérés

LINQ query n. LINQ-lekérdezés

main query n. fő lekérdezés

make-table query n. táblakészítő lekérdezés

multi-table query n. többtáblás lekérdezés

name query n. névlekérdezés

natural language query n. természetes nyelvű lekérdezés

normal query n. szokásos lekérdezés

normal T-SQL query n. szokásos T-SQL lekérdezés

optimal query n. optimális lekérdezés

parameterized query n. paraméterezett lekérdezés, paraméterezett kérés

parameter query1 n. paraméteres lekérdezés

parameter query2 n. paraméter-lekérdezés

pass-through query n. áteresztő lekérdezés

query analyser n. lekérdezéselemző

query by example npl. QBE példa szerinti lekérdezés

query command n. lekérdezési parancs

query control n. lekérdezésvezérlő elem

query control properties n. lekérdezésvezérlő elem tulajdonságai, vezérlőelem tulajdonságainak lekérdezése

query execution n. lekérdezés végrehajtása

query features npl. lekérdezési jellemzők

query file n. lekérdezési állomány, szűrőállomány

query information n. lekérdezés-információ

query language n. lekérdezőnyelv

query list n. lekérdezéslista

query logic n. lekérdezéslogika

query mistake n. lekérdezési hiba

query name n. lekérdezésnév

query operation n. lekérdezési művelet

query optimization n. lekérdezésoptimalizálás

query optimizer n. lekérdezésoptimalizáló

query parameter n. lekérdezésparaméter

query parser n. lekérdezésolvasó

query performance n. lekérdezés teljesítménye

query plan n. lekérdezésterv

query processing engine n. kérésfeldolgozó modul

query relationships n. lekérdezéskapcsolatok

query result n. lekérdezés eredménye

query result set n. lekérdezés eredményhalmaza

query selection criteria n. lekérdezési feltételek

query-specific a. lekérdezésfüggő

query syntax n. lekérdezésszintaxis

query time n. lekérdezési idő

query tool n. lekérdező eszköz

query type n. lekérdezéstípus

query types n. lekérdezéstípusok

query window n. lekérdezésablak

quick query n. gyors lekérdezés

recursive query n. rekurzív címkeresés

running queries phrase. lekérdezések futtatása

saving queries phrase. lekérdezések mentése

SELECT query n. SELECT lekérdezés(SQL-ben)

SQL queries n. SQL-lekérdezés

SQL query n. SQL-lekérdezés

stand-alone query n. különálló lekérdezés

straight query n. közvetlen lekérdezés

Structured Query Language n. SQL SQL, strukturált lekérdezőnyelv

Structured Query Language query | SQL query | SQL select . SQL-lekérdezés

subsequent query n. soron következő lekérdezés

Total Queries npl. Összes lekérdezés

type query n. típuslekérdezés

unrestricted query n. szabad lekérdezés

update query n. frissítő lekérdezés

XML query n. XML-lekérdezés