queue [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

queue1 n. várakozási sor, várólista

empty queue n. üres várakozási sor, üres várólista

external message queue n. külső üzenetsor

FIFO queue n. FIFO-sor

finalization queue n. véglegesítési sor

First-In-First-Out queue n. FIFO-sor, várólista

generic queue n. generikus várólista

interface queue n. interfész-várólista

job queue n. munkasor

last-in-first-out queue n. LIFO-sor, LIFO-várólista

LIFO queue n. LIFO-sor, LIFO-várólista

list of available queues n. rendelkezésre álló várólisták listája

maximum queue size n. legnagyobb sorméret

message queue n. üzenetsor, üzenetek várakozási sora

non-persistent queue n. ideiglenes várólista

normal queue operation n. normális várólista-működés

outgoing message delivery queue n. kimenő üzenetek kézbesítési várólistája

persistent queue n. állandó várólista

poison message queue n. káros üzenetek várólistája

prefetch queue n. előzetes letöltősor

print queue n. nyomtatási sor, nyomtatási várólista

priority queue n. prioritásos várólista

queue-based lock n. soralapú zár

queue behavior n. várólista viselkedése

queue class n. várólista-osztály

queue environment n. várólistás környezet

queue implementation n. várólista megvalósítása

queue interface n. várólista-interfész

queue lock n. várakozósor-zár

queue management n. várakozásisor-kezelés

queue manager n. várakozásisor-kezelő

queue operation n. várólista-művelet

queue semaphore n. sorszemafor

queue size n. várólista hossza

queue state information n. várólista állapotinformációja

ready queue n. előkészített sor

receive queue n. vételi várakozási sor

remote delivery queue n. távoli kézbesítési várólista

request queue n. kéréssor

thread-safe queue n. szálbiztos várakozási sor

unbounded queue n. nem korlátos várakozási sor

unreachable queue n. elérhetetlen várólista