read [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

read1 n. olvasási művelet

biometric reader n. biometrikus leolvasó, a biometria elvén alapuló leolvasó

bool read n. logikai olvasás

CD read speed n. CD olvasási sebessége

destructive read n. törlőolvasás

direct read after write n. írást követő közvetlen olvasás

direct read during write n. közvetlen olvasás írás alatt

instance of phantom reads n. fantomolvasások előfordulása

multilevel read n. többszintű olvasás

nondestructive readout n. nemdestruktív kiolvasás

phantom read n. fantomolvasás

piggyback read n. halmozott olvasás

Read & Execute n. Olvasás és végrehajtás

read access n. olvasási hozzáférés

read accessor n. olvasás-hozzáférő

read after write n. RAW írás utáni olvasás

read ahead1 n. előreolvasás, előolvasás

read-ahead 2 n. előreolvasás

read-ahead optimization n. optimalizálás előreolvasással

read attributes n. attribútumok olvasása

read cycle n. olvasóciklus

read error n. olvasási hiba

read lock n. olvasási zárolás

read miss n. sikertelen olvasás

read notification n. olvasásnyugtázás

read operation n. olvasási művelet

read performance n. olvasási teljesítmény

read permission n. olvasási engedély, olvasás jog

write after read n. olvasást követő írás, olvasás utáni visszaírás(destruktív)

write once read many n. WORM WORM, egyszer írható, többször olvasható