recovery (n)

Elejére  Előző  Következő

 

recovery n. helyreállítás, visszaállítás, helyrehozás, javítás

automated system recovery n. ASR automatikus rendszer-helyreállítás, ASR

backup recovery restore point n. biztonságimásolat-készítő program visszaállítási pontjai

configuration recovery n. konfiguráció-helyreállítás

congestion recovery n. torlódás utáni visszaállítás

cost of recovery nn. hibamentesítési költség

crash recovery n. visszaállás összeomlás után

database recovery operation n. adatbázis-helyreállítási művelet

data recovery n. adat-visszaállítás

disaster recovery n. katasztrófaelhárítás, kármentés

error recovery n. hiba utáni visszaállítás

failure recovery n. meghibásodás utáni visszaállítás, újraélesztés

fault recovery n. hiba utáni visszaállítás

Item Recovery n. Elem helyreállítása

key recovery n. kulcs-helyreállítás

key recovery plan n. kulcs-helyreállítási terv

lazy resource recovery n. késleltetett erőforrás-visszanyerés

Microsoft Windows 2000 Recovery Console prop. Microsoft Windows 2000 helyreállítási konzol

normal recovery n. rendes helyreállás

normal recovery operation n. rendes helyreállítási művelet

password recovery n. jelszó-helyreállítás

password recovery solution n. jelszó-helyreállítási megoldás, jelszó-helyreállítási módszer

point of recovery n. helyreállítási pont

recovery action n. helyreállítási művelet

recovery agent n. helyreállító ügynök

recovery console n. helyreállítási konzol

recovery interval n. helyreálltási időköz

recovery log n. helyreállítási napló

recovery method n. helyreállítási módszer

recovery model n. helyreállítási modell

recovery phase n. helyreállítási szakasz, helyreállítás szakasza

recovery tool n. helyreállító eszköz

resource recovery n. erőforrás-visszanyerés

Safe Recovery n. Biztonsági viszaállítás

service recovery n. szolgáltatás-helyreállítás

subsequent recovery attempt n. soron következő helyreállítási kísérlet

system recovery n. rendszer-helyreállítás

unit of recovery n. helyreállítás egysége