register [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

register1 n. regiszter, tárolórekesz, tároló

addressable register n. címezhető regiszter

code segment register n. kódszegmens-regiszter

context pointer register n. mutatóregiszter, CP

counter register n. számláló regiszter

CPU register n. processzorregiszter, regiszter

cyclic shift register n. ciklikus léptetőregiszter

data register n. adatregiszter

data segment register n. adatszegmens-regiszter

FIFO register n. alagúttár, FIFO-regiszter

frame base register n. keretbázis-regiszter

general-purpose register n. általános célú regiszter

index register n. indexregiszter

instruction register n. utasításregiszter

integer register n. fixpontos regiszter

link register n. csatolóregiszter

multiported register file n. többszörös hozzáférésű regisztertár

offset register n. eltolási regiszter

page register n. lapregiszter

processor state register n. processzor állapot regiszter

register address n. regisztercím

register block n. regisztertömb

register-cache n. regisztergyorsító tár

register data n. regiszteradat

register file n. regisztertár

register operand n. regiszteroperandus

register-register instruction n. regiszter-regiszter utasítás, regiszterközi utasítás

register renaming n. regiszterátnevezés

register transfer n. regiszterátvitel

register-transfer language n. RTL regiszterátviteli nyelv

semaphore register n. szemaforregiszter

shared register n. közös regiszter

shift register phrase. léptetőregiszter

split-register n. megosztott regisztertár

status register n. állapotregiszter