relationship (n)

Elejére  Előző  Következő

 

relationship n. összefüggés, viszony, vonatkozás, kapcsolat

coupled relationship n. csatolt kapcsolat

deleting relationships phrase. kapcsolatok törlése

direct relationship n. közvetlen összefüggés, közvetlen kapcsolat

domain relationship n. tartománykapcsolat

editing relationships phrase. kapcsolatok szerkesztése

entity-relationship diagram n. ERD egyed-kapcsolat diagram, ERD

foreign key relationship n. idegenkulcs-kapcsolat

form relationships npl. űrlapkapcsolatok

hierarchical relationship n. hierarchikus kapcsolat

inheritance relationship n. öröklési kapcsolat

many-to-many relationship n. több a többhöz kapcsolat, több-többes kapcsolat

one-to-many relationship n. egy a többhöz kapcsolat, egy-többes kapcsolat

one-to-one relationship n. egy az egyhez kapcsolat, egy-egy értelmű összerendelés

parent-child relationship n. szülő-gyermek kapcsolat

primary key relationship n. elsődleges kulcsra épülő reláció

query relationships n. lekérdezéskapcsolatok

relationship editor n. kapcsolatszerkesztő

relationship line n. kapcsolatsor

relationship name n. kapcsolat neve

security relationship n. adatvédelmi kapcsolat

table relationships npl. táblakapcsolatok

transitive trust relationship n. tranzitív meghatalmazásos kapcsolat

trust relationship1 | trust n. meghatalmazásos kapcsolat

Trust relationship2 n. Bizalmi kapcsolat

unary relationship n. egyelemű kapcsolat