remote access [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

remote access1 n. távelérés, távoli hozzáférés

continuous remote access connection n. folyamatos távoli hozzáférési kapcsolat

Control access through Remote Access Policy phrase. Elérés vezérlése a RAS-házirend alapján

Grant remote access permission phrase. Kapjon távelérési engedélyt

IP-based remote access and demand-dial connections npl. IP-alapú távelérésű és igény szerinti tárcsázó kapcsolatok

matching remote access policy n. illeszkedő távoli hozzáférési házirend

new remote access policy n. új távelérési házirend

Remote access n. Távoli hozzáférés

remote access account n. távoli hozzáférésű fiók

remote access account lockout n. távoli hozzáférésű fiók kizárása

remote access authentication n. távoli hozzáférés hitelesítése

remote access cache n. távoli elérésű gyorsító tár

remote access clients n. távelérésű ügyfelek

remote access connections n. távelérésű kapcsolatok

remote access connectivity n. távoli hozzáférési lehetőség

Remote Access Dial-In User Service n. RADIUS RADIUS, távoli hozzáférésű behívásos felhasználói szolgáltatás

remote access logging n. távelérés naplózása

remote access permission n. távoli hozzáférési engedély, távelérési engedély

remote access permission setting n. távoli hozzáférési engedélybeállítás

remote access policies n. távelérés házirendjei

remote access policy n. távoli hozzáférési szabály, távoli hozzáférési házirend

remote access policy configuration n. távoli hozzáférési házirend-beállítás

remote access policy name n. távoli hozzáférési házirend neve

remote access policy profile n. távoli hozzáférési házirendprofil

remote access server n. távelérési kiszolgáló, távelérés-kiszolgáló, távoli hozzáférésű kiszolgáló, távolihozzáférés-kiszolgáló

Remote Access Service n. RAS távelérés-szolgáltatás, telefonos hálózat, RAS

Remote Access Trojan n. RAT távoli elérésű trójai faló, RAT

Routing And Remote Access n. RRAS RRAS, Útválasztás és távelérés, Útválasztás és távoli hozzáférés

Routing and Remote Access Service n. RRAS Útválasztás és távelérés szolgáltatás, RRAS-szolgáltatás

VPN remote access n. VPN-alapú távoli hozzáférés

wireless remote access n. vezeték nélküli távoli hozzáférés

wireless remote access policy n. vezeték nélküli távoli hozzáférési házirend