representation (n)

Elejére  Előző  Következő

 

representation n. ábrázolás, reprezentáció

alternative representations n. alternatív megjelenítés

binary representation n. bináris ábrázolás

C# representation n. C#-beli ábrázolás

character representation n. karakterábrázolás, karakteres ábrázolás

decimal representation n. decimális ábrázolás, tízes számrendszerbeli ábrázolás

design-time representation n. tervezési idejű reprezentáció, tervezési idejű ábrázolás

graphical representation n. grafikus ábrázolás

HTML representation n. HTML-ábrázolás

Hypermedia/Time-based Document Representation Language n. HyTime hipermédia/időalapú dokumentumábrázoló nyelv

internal binary representation n. belső bináris ábrázolás

internal representation n. belső ábrázolás, belső reprezentáció

knowledge representation n. tudásábrázolás

logical representation n. logikai ábrázolás

numerical representation n. numerikus ábrázolás

numeric representation n. numerikus ábrázolás

partial class code representation n. részleges osztály kódábrázolása

representation of characters n. karakterábrázolás

representation style n. ábrázolási stílus

string representation n. sztringábrázolás

textual representation n. szöveges ábrázolás

visual representation n. vizuális ábrázolás

XML representation n. XML-beli ábrázolás