request (n)

Elejére  Előző  Következő

 

request n. kérés, igény

ARP request n. ARP-kérés

authentication request n. hitelesítési kérés

average request duration n. átlagos kéréskiszolgálási idő

cancel request n. visszavonási kérés

client request n. ügyfélkérés

Data Request n. Adatigénylés

echo request n. válaszkérelem

HTTP request n. HTTP-kérés

incoming HTTP request n. bejövő HTTP-kérés

incoming RADIUS request n. bejövő RADIUS-kérés

incoming RADIUS request message n. bejövő RADIUS-kérési üzenet

incoming request n. bejövő kérés

incoming Web request n. bejövő webes kérés

individual request n. külön kérés

initial request n. kezdeti kérés

Internet page request n. internetes oldalkérés

interrupt request n. IRQ megszakításkérés, megszakítás

interrupt request line n. megszakításkérő vonal

I/O-request n. I/O-kérés

Key authentication request frame n. kulcshitelestés-kérelmező keret

logon request n. bejelentkezési kérelem

meeting request n. értekezlet-összehívás

new-head request n. új-fejléc kérés

object request broker n. objektumkérelem-közvetítő

Online Meeting Request n. Online értekezlet-összehívási kérelem

open lock request n. zárfeloldási kérés

page request n. oldalkérés, lapkérés

pending request n. folyamatban levő kérés

per-request dictionary n. kérésenkénti szótár

POST request n. POST-kérés

prepend request n. előzetes kérés

RADIUS access-request n. RADIUS-hozzáféréskérés

RADIUS access-request message n. RADIUS-hozzáféréskérési üzenet

RADIUS request n. RADIUS-kérés

RADIUS request message n. RADIUS-kérésüzenet

request chain n. kéréslánc

request context n. kérés környezete

request duration n. kérés időtartama

request flow n. kérésfolyam

Request for Comments n. RFC bírálatra benyújtott tervezet, szabványjavaslat

request frame n. kéréskeret

request handling facility n. kéréskezelő szolgáltatás

request handling framework n. kéréskezelő keretrendszer

request inventory level n. kérés-nyilvántartási szint

request packet n. kéréscsomag

request path n. kérés útja

request queue n. kéréssor

request-response protocol n. kérés-válasz protokoll

request string n. kéréssztring

request to send n. RTS adáskérés

request unrestricted access phrase. korlátlan hozzáférést kér, korlátlan hozzáférést igényel

reservation request n. foglalási kérés

service request n. szolgáltatáskérés

System Request Key n. SysRq Rendszerigénylő billentyű

tracing request n. nyomkövetési kérés

unauthenticated request n. hitelesítés nélküli kérés

updating meeting requests phrase. értekezlet-összehívás frissítése

user certificate request n. felhasználóitanúsítvány-kérés, felhasználóitanúsítvány-igénylés

version request n. verziókérés

Web page request n. weboldal-kérés

web request n. webes kérés