resource (n)

Elejére  Előző  Következő

 

resource n. erőforrás

access to resources phrase. erőforrások elérése, erőforrásokhoz való hozzáférés

COM+ Resource Manager n. COM+-erőforráskezelő

connection resource n. kapcsolaterőforrás

CPU resource n. processzor-erőforrás

critical resource n. kritikus erőforrás

database resource n. adatbázis-erőforrás

data-tier resource n. adatrétegbeli erőforrás

expensive resource n. költséges erőforrás

external resource n. külső erőforrás

hardware resources npl. hardvererőforrások

icon resource n. ikonerőforrás

Ignore Resource Calendar phrase. Erőforrásnaptár figyelmen kívül hagyása

Import More Resources phrase. További erőforrások importálása

Import Resources phrase. Erőforrások importálása

information resource management n. információs erőforrás-gazdálkodás

internal resource n. belső erőforrás

Internet resources npl. interneten elérhető adatok, dokumentumok, adatbázisok

intranet resource n. intranetes erőforrás, belső hálózati erőforrás

lazy resource recovery n. késleltetett erőforrás-visszanyerés

local garbage-collected resource n. szemétgyűjtéssel visszanyert helyi erőforrás

local resource n. helyi erőforrás

lockable resource n. zárolható erőforrás

locked resource n. zárolt erőforrás

meeting resources n. értekezlet-erőforrások

network resource n. hálózati erőforrás

OLE resource n. OLE-erőforrás

participating resources n. felhasznált erőforrások

project resource n. projekterőforrás

protected resource n. védett erőforrás

readable resource n. olvasható erőforrás

remote resource n. távoli erőforrás

resource access n. erőforrás-hozzáférés

resource allocation n. erőforrás-kiosztás

resource availability n. erőforrás rendelkezésre állása

resource category n. erőforrás-kategória

resource center n. erőforrásközpont

resource compiler n. erőforrásfordító

resource conflict n. erőforrásütközés(megszakításütközés)

resource constraint n. erőforráskorlát

resource consumption n. erőforrás-fogyasztás

resource data n. erőforrásadat

resource dependency n. erőforrás-függőség

Resource Description Framework n. RDF RDF, forrásleíró rendszer

resource dictionary n. erőforrásszótár

resource domain n. erőforrás-tartomány

resource editor n. erőforrás-szerkesztő

resource element n. erőforráselem

resource file n. erőforrásfájl, erőforrás-állomány

resource fork n. erőforráság

resource group1 n. erőforráscsoport

Resource group2 n. Erőforrás-csoport

resource ID n. erőforrás-azonosító

resource-intensive a. erőforrás-igényes

resource kit | Resource Kit n. resource kit, kiegészítő eszközcsomag, erőforráscsomag, részletes üzemeltetési dokumentáció és segédcsomag

resource kit tool n. a kiegészítő csomagban található eszköz, Resource Kit-beli eszköz

resource-level a. erőforrásszintű

resource locator n. erőforrás-megnevezés

resource lock n. erőforrászár

resource management n. erőforrás-kezelés, erőforrás-felügyelet, erőforrás-gazdálkodás, erőforrás-kezelés

Resource monitor n. Erőforrás-figyelő

resource planning n. erőforrás-tervezés

resource pool n. erőforráskészlet

resource recovery n. erőforrás-visszanyerés

resource sharing n. erőforrás-megosztás

resource title n. erőforrás címe

resource type n. erőforrástípus

resource wrapper n. erőforráscsomagoló

resource wrapper class n. erőforrás-csomagoló osztály

reusable resource n. újrafelhasználható erőforrás

scheduling meeting resources phrase. értekezletekhez erőforrások ütemezése

security resource n. adatvédelmi erőforrás

shared resource n. megosztott erőforrás

shortcut resource n. parancsikon-erőforrás

software resource n. szoftver-erőforrás

starting-resource n. kiindulási erőforrás

Strongly Typed Resource Builder n. Strongly Typed Resource Builder, erősen típusos erőforrásfelépítő

Substitute Resources phrase. Erőforrások helyettesítése

system resource n. rendszererőforrás

Uniform Resource Citation n. UNC UNC, egységes forrásleíró

Uniform Resource Identifier n. URI URI, egységes erőforrás-azonosító

Uniform Resource Locator | Uniform Resource Location n. URL URL, egységes erőforráshely, egységes erőforrás-megnevezés

Uniform Resource Name n. URN URN, egységes erőforrásnév

Universal Resource Identifier n. egyetemes erőforrás-azonosító

unmanaged resource n. nem felügyelt erőforrás, natív erőforrás

Web resource n. webes erőforrás

Windows 2000 Resource Kit Support Tools npl. Windows 2000 Resource Kit-támogatóeszközök

Windows 2000 Server Resource Kit n. Windows 2000 Server Resource Kit