Right [2] (phrase)

Elejére  Előző  Következő

 

Right2 phrase. Jobb

Right align phrase. Jobbra igazított

right alignment n. jobbra igazítás

right arrow n. jobbra nyíl, jobbranyíl-billentyű

right associativity | right-associativity n. jobb oldali asszociativitás, jobb asszociativitás

right bracket n. záró zárójel, jobb oldali zárójel

right button n. jobb gomb, jobb egérgomb

right child item n. jobb oldali gyermekelem

right-drag vt. húzás jobb gombbal

right indent n. jobb behúzás

right justification n. jobbra igazítás

right-justify vt. jobbra igazít

right margin n. jobb margó

right mouse button n. jobb egérgomb

right mouse click n. kattintás a jobb egérgombbal

right pane n. jobb oldali ablaktábla, jobb oldali panel

right shift n. jobbra léptetés

right-side argument n. jobb oldali argumentum

right subtree n. jobb oldali részfa

shift right phrase. eltolás jobbra