role (n)

Elejére  Előző  Következő

 

role n. szerep

Administrator role1 n. Administrator szerep

administrator role2 n. rendszergazda-szerep

authorization role n. engedélyezési szerep

change role phrase. szerepet vált

delete role phrase. szerepet töröl

delimiter role n. határoló szerep

edge transport server role n. végponti továbbítókiszolgáló szerep

enumerate role n. szerep felsorolása

Exchange roles npl. Exchange-beli szerepek

key role n. létfontosságú szerep

.NET role n. .NET-szerep

.NET role management n. .NET-szerepkezelés

NormalUser role n. NormalUser szerep

primary role n. elsődleges szerep

role authentication n. szerephitelesítés

role-based n. szerepalapú

Role Description n. Szerepkör leírása

role management n. szerepkezelés

role membership n. szereptagság, szerephez tartozás

role membership data n. szereptagsági adatok

role name n. szerepnév

role-playing game n. szerepjáték

security role n. biztonsági szerep

server role n. kiszolgálószerep

sysadmin role n. sysadmin szerep

transport server role n. továbbítókiszolgáló szerep

user role n. felhasználói szerep, felhasználói szerepkör

user role information n. felhasználói szerep adatai, felhasználói szerepkör adatai

Web role n. webszerep