root (a)

Elejére  Előző  Következő

 

root a. gyökér-, gyökérszintű, legfelső szintű

console root n. konzolgyökér

Create a domain Dfs root phrase. Tartományi DFS-gyökér létrehozása

Create a standalone Dfs root phrase. Önálló DFS-gyökér létrehozása

default root namespace n. alapértelmezett gyökérszintű névtér

DFS root n. DFS-gyökér

Dfs root name n. DFS-gyökér neve

Display an Existing Dfs Root phrase. Létező DFS-gyökér megjelenítése

domain Dfs root n. Tartományi DFS-gyökér

Existing Dfs Root phrase. Létező DFS-gyökér

forest root domain n. erdő gyökértartománya

New DFS Root n. Új DFS-gyökér

New Root Replica n. Új gyökérreplika

offline root CA n. leválasztott gyökérszintű CA, leválasztott gyökérszintű tanúsítványszolgáltató

public folder root n. nyilvános mappa gyökéreleme

root account n. gyökérfelhasználó

root authority n. gyökérszintű hitelesítésszolgáltató, gyökérszintű tanúsítványszolgáltató

root CA n. gyökérszintű hitelesítésszolgáltató, gyökérszintű tanúsítványszolgáltató, gyökérszintű CA

root cause analysis n. eredetfeltárás, okfeltárás

root certificate authority n. gyökérszintű hitelesítésszolgáltató, gyökérszintű tanúsítványszolgáltató

root certification authority n. gyökérszintű hitelesítésszolgáltató, gyökérszintű tanúsítványszolgáltató

root class n. gyökérszintű osztály, gyökérosztály

root directory n. gyökérkönyvtár, gyökérmappa

root domain n. gyökértartomány

root element n. gyökérelem

root folder n. gyökérmappa, gyökérkönyvtár

Root Hints npl. Gyökérútmutató

root key n. gyökérkulcs, gyökérszintű kulcs

root name n. gyökérnév

root name server n. gyökérszintű névkiszolgáló

root namespace n. gyökérnévtér

root namespace setting n. gyökérnévtér-beállítás

root node n. gyökércsomópont, gyökérpont

root server n. gyökérkiszolgáló

Root/Suffix Management n. szótő- és toldalékkezelés(keresőrendszerekben)

single root certification authority n. egyetlen gyökérszintű tanúsítványszolgáltató

specific root certification authority n. meghatározott gyökérszintű tanúsítványszolgáltató

standalone Dfs root | stand-alone Dfs root n. önálló DFS-gyökér, önálló DFS-gyökérpont

syntactic root n. szintaktikai gyökér

virtual root n. virtuális gyökérkönyvtár, virtuális útvonal

Web root directory n. a web gyökérkönyvtára(egy adott gépen)