rule (n)

Elejére  Előző  Következő

 

rule n. szabály, vonal, szegély

connection filter rule n. kapcsolatszűrési szabály

constraint rule n. korlátozási szabály

CSS rule n. CSS-szabály

data integrity rule n. adatintegritás-biztosítási szabály, adatépségi szabály

dialing rule n. tárcsázási szabály

filtering rule n. szűrési szabály

folder rule n. mappaszabály

generation rule n. generálási szabály

integrity rule n. integritási szabály

intrinsic rule n. alapvető szabály

journaling rule n. naplózási szabály

Junk E-mail Rule n. Szabály levélszeméthez

message rule n. üzenetszabály

Moderated Folder Rule n. Moderált mappa szabálya

organizing rules phrase. szabályok szervezése

pre-emption rule n. megszakítási szabály

referential integrity rule n. referenciális integritás szabály

replacement rule n. átírási szabály, helyettesítési szabály, behelyettesítési szabály

rule condition n. szabályfeltétel

rule hierarchy n. szabályhierarchia

rule of thumb n. ökölszabály

rule set1 n. szabályhalmaz

Rule set2 n. szabályok

Rules Wizard n. Szabály Varázsló

segmentation rule n. szegmentálási szabály

Segmentation Rule Exchange n. SRX SRX , szegmentálási szabályok csereformátuma

selection rule b. kiválasztási szabály

sizing rule n. méretezési szabály

stylesheet rule n. stíluslapszabály

syntax rule n. szintaktikai szabály

validation rule n. érvényességi szabály, ellenőrzési szabály