schema [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

schema1 n. minta, séma

conceptual schema n. elvi séma

configuration schema n. konfigurációkezelési séma

database schema n. adatbázis-séma

directory schema n. címtárséma, címtár-adatstruktúra

dynamic schema modification n. dinamikus sémamódosítás

internal schema n. belső struktúra, belső szerkezet

logical schema n. logikai séma

schema binding n. sémakötés

schema declaration n. sémadeklaráció

schema feature n. sémafunkció

schema file n. sémafájl

schema item n. sématétel

schema lock n. sémazár

schema modification n. sémamódosítás

schema stability n. séma stabilitása

schema stability lock n. sémastabilitási zár

table schema n. táblaséma

Web Storage System schema n. webtárrendszer sémája

XML schema n. XML-séma