scheme (n)

Elejére  Előző  Következő

 

scheme n. séma, mechanizmus

addressing scheme n. címzési séma, címzési technika

authentication scheme n. hitelesítési eljárás, hitelesítési séma

branch processing scheme n. elágazás-előrejelzési eljárás

color scheme n. színséma

Color Schemes phrase. Színsémák

Color schemes area n. Színsémák csoport

configuration scheme n. konfigurációs séma

critical section scheme n. kritikus terület módszer

design scheme n. tervezési séma

desktop schemes n. asztali témák

distribution scheme n. terjesztési mód

dynamic interconnection scheme n. dinamikus összeköttetési megoldás

encoding scheme n. kódolási módszer, kódolási séma(adatoké)

Include color scheme in this set check box phrase. Színséma hozzárendelése a kategóriához jelölőnégyzet

indexing scheme n. indexelési eljárás

naming scheme n. nevezéktan, elnevezési rendszer

phonetic encoding scheme n. fonetikus kódolási módszer

Power schemes npl. Energiagazdálkodási sémák

profile scheme n. profilséma

public key cryptography scheme n. nyilvános kulcsú titkosítási mechanizmus, nyilvános kulcsú titkosítási séma

software distribution scheme n. szoftverterjesztési rendszer

strong authentication scheme n. erős hitelesítési rendszer

transmission scheme n. átviteli mechanizmus, átviteli séma

weak authentication scheme n. gyenge hitelesítési séma, gyenge hitelesítési mechanizmus