scripting (n)

Elejére  Előző  Következő

 

scripting n. parancsfájl-programozás, szkriptprogramozás

batch scripting n. kötegelt parancsállomány-használat

client-side scripting n. ügyféloldali szkriptfuttatás

default scripting language n. alapértelmezett parancsnyelvek

general scripting n. általános parancsprogramozás

powerful scripting n. hatékony szkriptírás, hatékony szkriptprogramozás

rich scripting n. összetett parancsprogramozás

rollback script n. visszagörgetési parancsfájl

Scripting Agent n. Szkriptügynök

scripting code n. parancsnyelvi programkód

scripting element n. parancsnyelvi programelem

scripting engine n. parancsfájlfuttató

scripting language n. parancsfájlnyelv, szkriptnyelv

scripting object n. szkriptobjektum

scripting situation n. parancsfájlbeli helyzet

scripting tool n. parancsprogramozási eszköz, szkriptezőeszköz

Web scripting n. webes parancsprogramozás