section (n)

Elejére  Előző  Következő

 

section n. szakasz

administration section n. felügyeleti rész

Character data Section n. karakteres adatból álló szakasz

child section n. alfejezet

code section n. kódszakasz

conditional section n. feltételes szakasz

configuration section n. konfigurációs szakasz

critical section n. kritikus szakasz

critical section scheme n. kritikus terület módszer

Font section n. Betűtípusszakasz

footer section n. élőláb

header section n. élőfej

ignore section phrase. kihagyott rész

include section n. befoglalt rész

master section n. főszakasz

parameterized section n. paraméterezett szakasz

parent section n. szülőszakasz

section break n. szakaszhatár, szakasztörés

Section breaks npl. Új szakasz

section header n. szakaszcím, szakaszfejrész

Section start n. Kezdőpont

statement section n. utasításszakasz

string manager section n. sztringkezelő szakasz

synchronization section n. szinkronizálási szakasz