security (n)

Elejére  Előző  Következő

 

security n. biztonság, adatvédelem, adatvédelmi szolgáltatás

ClickOnce security n. ClickOnce-adatvédelem

code access security1 n. kódhozzáférés-szabályozás, adatvédelem kódhozzáférés-szabályozással

code-access security2 | code access security n. kódhozzáférés-szabályozás, a kódhozzáférés szabályozása, a kód hozzáférésének szabályozása, adatvédelem kódhozzáférés-szabályozással

code-access security system n. kódhozzáférés-szabályozó rendszer

Code of Practice for Information Security Management n. az információbiztonsági menedzsment gyakorlati kódexe

code security n. kódszintű biztonság, programkódbiztonság

COM+ role-based security n. COM+-beli szerepalapú biztonság

compromise security phrase. megsérti a védelmet

computer security n. adatbiztonság

Computer Security Institute n. CSI CSI, Számítógépbiztonsági Intézet, Amerikai Informatikai Biztonsági Intézet

configure security phrase. adatvédelem beállítása

core security control n. alapvető adatvédelmi vezérlőelem, alapvető biztonsági vezérlőelem

customize security phrase. adatvédelem testreszabása

data security n. adatbiztonság

default internet security n. alapértelmezett internetes adatvédelem

default security configuration n. alapértelmezés szerinti biztonsági konfiguráció

default security level n. alapértelmezett biztonsági szint

default security zone n. alapértelmezett biztonsági zóna

Digital Security n. Digitális adatvédelem

directory security n. könyvtárbiztonság

Encapsulated Security Payload n. ESP biztonságos beágyazott üzenettartalom, beágyazott biztonsági adattartalom

end-to-end security n. végponttól végpontig terjedő biztonság

external security protocol n. külső biztonsági protokoll

file security n. állománybiztonság

firewalls and internet security phrase. tűzfalak és az internetes biztonság

framework security n. keretrendszerbeli adatvédelem

Generate security audits phrase. Biztonsági naplózás létrehozása

good security practice n. helyes biztonságtechikai gyakorlat, megfelelő biztonságtechikai gyakorlat

group security n. csoportalapú biztonság

hardware security module n. adatvédelmi hardvermodul, hardveres adatvédelmi modul

individual security setting n. egyedi adatvédelmi beállítás

Internet Protocol Security n. IPSec IPSec, biztonságos internetprotokoll, biztonság az internetprotokoll szintjén, IPSEC-protokoll, adatvédelem az internetprotokollban

Internet security n. internetbiztonság

Internet Security and Acceleration Server n. ISA ISA-kiszolgáló, internetes adatvédelmi és gyorsító kiszolgáló(Microsoft-technológia)

Internet Security Association and Key Management Protocol n. ISAKMP ISAKMP, internetes adatvédelmi megfeleltetési és kulcskezelési protokoll

IP Security n. IPSec IPSec, biztonságos IP, IPSec-protokoll, adatvédelem az internetprotokollban

IP Security Policies npl. IP-biztonsági házirendek

location security n. hely védelme

location security zone n. hely adatvédelmi zónája

log-in security n. bejelentkezési biztonság

main security page n. fő biztonsági lap

Manage auditing and security log phrase. Naplózás felügyelete

maximum security log size n. biztonsági napló maximális mérete

Message Security Protocol n. üzenetbiztonsági protokoll

monitor account security phrase. a fiókok védelmének figyelése

monitoring security bulletins phrase. biztonsági hírlevelek szemlézése

.NET framework security n. .NET-keretrendszerbeli adatvédelem, .NET-adatvédelem, .NET-biztonság

.NET security n. .NET-beli adatvédelem, .NET-adatvédelem, .NET-biztonság

networking security n. hálózati adatvédelem

network security n. hálózati biztonság, hálózati adatvédelem

normal network security n. szokásos hálózati biztonság

Office of Security n. Biztonsági osztály

password security n. jelszavas biztonság, jelszavas adatvédelem

potential security risk n. lehetséges biztonsági kockázat

Restore security phrase. Biztonsági beállítások visszaállítása

Retain security log phrase. Biztonsági napló megőrzése

robust security n. robusztus adatvédelem

run-time security n. futásidejű adatvédelem

run-time security error n. futásidejű biztonsági hiba

sandbox security model n. zárt rendszerű biztonsági modell

security a. biztonsági, adatvédelmi

Security Account Manager n. SAM biztonsági fiókkezelő, biztonságiadatbázis-kezelő, SAM(a Windowsban)

security action n. biztonsági művelet

security admininstrator n. biztonsági rendszergazda

security administration tasks n. adatvédelmi felügyeleti feladat

security administrator n. adatvédelmi rendszergazda

Security Administrator Tool for Analyzing Networks n. SATAN adatvédelmi felügyeleti eszköz hálózatok elemzésére

security alert n. biztonsági figyelmeztetés

Security Association n. SA biztonsági párbeszéd

security attack n. támadás

security auditing | security logging n. biztonsági naplózás

security audit log n. biztonsági napló

security authentication algorithm n. biztonsági hitelesítő algoritmus

security breach n. behatolás, védelem sérülése, betörés

Security Center prop. Biztonsági központ

security-centric namespace n. biztonságos névtér

security challenge n. adatvédelmi probléma

security check n. adatvédelmi ellenőrzés, biztonsági ellenőrzés

security checking n. biztonsági ellenőrzés, hozzáférés-ellenőrzés

security code n. biztonsági kód, biztonsági programkód

security compromise n. a biztonság sérülése

security concern n. adatvédelmi megfontolás

security configuration n. adatvédelmi konfiguráció, adatvédelmi beállítás

Security Configuration and Analysis n. biztonsági konfiguráció és analízis

Security Configuration Tool n. biztonsági konfigurációs eszközkészlet

Security Configuration Tool Set n. biztonsági konfigurálókészlet

security confirmation n. biztonsági megerősítés

security confirmation message n. biztonsági megerősítő üzenet

security consideration n. biztonsági megfontolás

security context n. biztonsági környezet, adatvédelmi kontextus, biztonsági kontextus

security credential n. biztonsági azonosító adat

security credentials n. adatvédelmi hozzáférési adatok

security descriptor n. biztonsági leíró

security design1 n. adatvédelmi terv, adatvédelmi tervezás, biztonságtervezés

security design2 n. adatvédelmi terv, adatvédelmi tervezás, biztonságtervezés

security dialog n. biztonsági párbeszéddoboz

security effort n. adatvédelmi erőfeszítés, adatvédelmi tevékenység

security enhancement n. biztonsági bővítés

security environment n. adatvédelmi környezet

security exception n. biztonsági kivétel

security expert n. adatvédelmi szakértő

security feature n. biztonsági szolgáltatás, biztonsági funkció, adatvédelmi szolgáltatás, adatvédelmi funkció

security fix n. biztonsági javítás, biztonsági frissítés

security flaw n. adatvédelmi hiba

security form n. adatvédelmi űrlap

security function n. biztonsági függvény

security group n. biztonsági csoport

security group membership n. biztonságicsoport-tagság

security hole n. biztonsági rés

security identification number n. biztonsági azonosítószám

security identifier n. SID SID, biztonsági azonosítószám, biztonsági azonosító

security identity n. biztonsági identitás

Security Information n. Adatvédelmi információ

security insulation layer n. biztonsági izolációs réteg

security investigation n. adatvédelmi vizsgálat

security issue n. biztonsági kérdés, biztonsági probléma, adatvédelmi probléma

security kernel n. biztonsági mag

security level n. biztonsági szint

security log n. biztonsági napló

security logging n. biztonsági naplózás

security loophole n. biztonsági rés

security measure n. biztonsági intézkedés

security mechanism n. adatvédelmi mechanizmus

Security method n. Védelem típusa

security model n. biztonsági modell

security of private keys n. privát kulcsok védelme

security option n. biztonsági beállítás

security options npl. biztonsági beállítások

security page n. biztonsági lap

security permission n. hozzáférési engedély, hozzáférési jog

security principal n. biztonsági objektum, fiók, fiókobjektum(biztonsági azonosítóval rendelkező objektum)

security principal name n. biztonságiobjektum-név

security principal object n. fiókobjektum

security principle n. biztonsági elv

security programming n. biztonsági programozás, biztonsági megfontolásokat figyelembe vevő programozás, biztonsági intézkedések programozása

security question n. titkos kérdés

security-related UI n. biztonsággal kapcsolatos felhasználói felület, adatvédelemmel kapcsolatos felhasználói felület

security relationship n. adatvédelmi kapcsolat

security requirement n. biztonsági követelmény, adatvédelmi követelmény

security resource n. adatvédelmi erőforrás

security review n. biztonsági audit

security risk n. biztonsági kockázat, adatvédelmi kockázat

security role n. biztonsági szerep

security sandbox n. biztonsági tesztkörnyezet

security screen n. adatvédelmi képernyő

security service n. biztonsági szolgáltatás

security setting n. biztonsági beállítás

security settings n. biztonsági beállítások

security subsystem n. biztonsági alrendszer

security system n. biztonsági rendszer

Security tab n. Biztonság fül

security template n. biztonsági sablon

security token n. biztonsági jogkivonat

security tool n. biztonsági eszköz

security update n. biztonsági frissítés

security upgrade n. biztonsági frissítés

security warning n. biztonsági figyelmeztetés, adatvédelmi figyelmeztetés

security warning message n. biztonsági figyelmeztető üzenet, adatvédelmi figyelmeztető üzenet

security zone n. biztonsági zóna, adatvédelmi zóna

share-level security n. megosztásszintű biztonság

Simple Authentication and Security Layer n. Egyszerű azonosítási és biztonsági réteg

site security status n. webhely biztonsági állapota

software security n. szoftver biztonsága

strong security n . erős adatvédelem

transport layer security n. TLS TLS(szállítási rétegbeli adatvédelem)

Transport Level Security n. TLS TLS, szállítási rétegbeli titkosítás

trust model for security n. a biztonság megbízhatóságon alapuló modellje

unique security identifier n. egységes biztonsági azonosító

universal security group n. univerzális biztonsági csoport

Web site security n. webhely biztonsága, webhely-biztonság

Windows NT Security Manager n. Windows NT-biztonságifelügyelő

Windows Security n. Windows-biztonság, Windows-rendszerbiztonság

wireless LAN networking security n. vezeték nélküli helyi hálózati technológia, WLAN-technológia

wireless security n. vezeték nélküli adatvédelem

WPA security n. WPA-adatvédelem

WPA wireless security n. WPA-rendszerű vezeték nélküli adatvédelem

WPA wireless security update n. WPA-rendszerű vezeték nélküli adatvédelem frissítése