sequence (n)

Elejére  Előző  Következő

 

sequence n. sorozat, adatsorozat

change key sequence phrase. billentyűkombináció módosítása

command sequence n. parancssorozat

control of the execution sequence phrase. végrehajtás vezérlése

control sequence n. vezérlősorozat

direct sequence n. közvetlen sorozat

effective sequence n. effektív sorrend

Enable Key Sequence phrase. Billentyűkombináció módosításának engedélyezése

escape sequence n. vezérlősorozat

execution sequence n. végrehajtási sorrend, végrehajtás sorrendje

frame check sequence n. keretellenőrző sorozat

input sequence n. bemeneti sorozat

key sequence n. billentyűkombináció

packet sequence n. csomagsorozat, csomagsorrend

random sequence n. véletlen sorozat

sequence check n. sorrendellenőrzés

sequence connector n. sorozat-összekapcsoló

sequence container n. szekvenciális tároló

Sequenced Packet Exchange n. SPX SPX, szekvenciális csomagkapcsolás(Novell-protokoll, elavulóban)

sequence number n. sorszám

sequence of characters n. karaktersorozat

sequence of conditional branch-free instructions n. elágazásmentes utasítássorozat

sequence of instructions n. utasítássorozat

sequence of tasks n. feladatsorozat

sequence of the statement n. az utasítások sorrendje

sequence spread spectrum n. szekvenciaszórási spektrum

signal sequence n. jelsorozat

time-sequence n. időszekvencia

unordered sequence n. rendezetlen sorozat

update sequence number n. USN frissítés-sorozatszám, USN

update sequence number change journal n. frissítés-sorozatszámok változásnaplója, USN-ek változásnaplója