server (n)

Elejére  Előző  Következő

 

server n. kiszolgáló, kiszolgálóprogram(számítógép)

access server n. hozzáférési kiszolgáló

activate server phrase. kiszolgáló aktiválása

address book server n. címjegyzék-kiszolgáló

add server phrase. kiszolgáló hozzáadása

alternate DNS server n. másodlagos DNS-kiszolgáló

anonymous server n. anonim kiszolgáló

application server n. alkalmazáskiszolgáló

Application server mode n. Alkalmazáskiszolgálói mód

Archie server n. Archie-kiszolgáló

authentication server n. hitelesítőkiszolgáló

authorized server n. hitelesített DHCP-kiszolgáló

back-end server n. háttérkiszolgáló-oldali kiszolgáló

bindable server n. köthető kiszolgáló

bridgehead server n. hídfőkiszolgáló

browser server n. böngészőkiszolgáló

caching-only server n. gyorsítókiszolgáló

central server n. központi kiszolgáló

CERN server n. CERN-kiszolgáló

certificate server n. tanúsítványkiszolgáló, hitelesítésszolgáltató

client/server1 a. ügyfél-kiszolgáló

client-server2 a. ügyfél-kiszolgáló(típusú)

client-server application n. ügyfél-kiszolgáló alkalmazás, ügyfél-kiszolgáló típusú alkalmazás

client/server architecture1 n. ügyfél/kiszolgáló architektúra

client-server architecture2 n. ügyfél-kiszolgáló architektúra, ügyfél-kiszolgáló típusú architektúra

client/server-based n. ügyfél/kiszolgáló felépítésű

client-server model n. ügyfél-kiszolgáló modell

commerce server n. kereskedelmi kiszolgáló

communications server n. kommunikációs kiszolgáló

COM object server n. COM-objektumkiszolgáló

complex server implementation n. összetett kiszolgáló-megvalósítás

COM server n. COM-kiszolgáló

Configure Your Server phrase. Kiszolgáló konfigurálása, Kiszolgáló-konfiguráció

database server n. adatbázis-kiszolgáló

dedicated server n. dedikált kiszolgáló

deployment server n. telepítőkiszolgáló, széttelepítő kiszolgáló, telepítési kiszolgáló, telepítési forráskiszolgáló

designated server machine n. kijelölt kiszolgálógép

DHCP server n. DHCP-kiszolgáló

dial-up networking server n. Telefonos hálózati kiszolgáló

dial-up server1 n. telefonos hálózati kiszolgáló, telefonos kiszolgáló

Dial-up server2 n. Telefonos hálózati kiszolgáló

directory server n. címtárkiszolgáló

disk server n. lemezkiszolgáló

Display Server Statistics phrase. Kiszolgálóstatisztika megjelenítése

DNS server n. DNS-kiszolgáló

DNS server address n. DNS-kiszolgáló címe

DNS server search order n. DNS-kiszolgáló keresési sorrendje

Domain Name Server n. DNS-kiszolgáló, tartománynév-kiszolgáló

edge transport server n. végponti továbbítókiszolgáló

e-mail server n. levélkiszolgáló, e-mail kiszolgáló

Exchange server1 n. Exchange kiszolgáló

Exchange Server2 prop. Exchange Server

export server n. forráskiszolgáló

fax server n. faxkiszolgáló

file server n. állománykiszolgáló, fájlkiszolgáló

FrontPage Server Extensions npl. FrontPage Server Extensions

ftp server n. FTP-kiszolgáló

global catalog server n. globáliskatalógus-kiszolgáló

Gopher server n. Gopher-kiszolgáló

group of servers n. kiszolgálócsoport

Home server n. Saját kiszolgáló

host server n. gazdakiszolgáló

HTTP server n. HTTP-kiszolgáló

IAS server n. IAS-kiszolgáló, kapcsolatkiszolgáló, Microsoft-rendszerű

IIS server n. IIS-kiszolgáló

IMAP server n. IMAP-kiszolgáló

individual server role n. külön kiszolgálószerep

Internet-based time server n. internetes időkiszolgáló

Internet connection server n. internetkapcsolat kiszolgálója

Internet Information Server prop. IIS IIS, internetes információkiszolgáló(a Microsoft webkiszolgáló programja)

Internet Security and Acceleration Server n. ISA ISA-kiszolgáló, internetes adatvédelmi és gyorsító kiszolgáló(Microsoft-technológia)

ISA Server prop. Internet Security and Acceleration Server ISA-kiszolgáló, internetes adatvédelmi és gyorsító kiszolgáló(Microsoft)

Leave a copy of messages on the server phrase. Az üzenetek egy-egy másolata maradjon a kiszolgálón

license server n. licenckiszolgáló, engedélykiszolgáló

list server n. listakiszolgáló, levelezőlista-kiszolgáló(vitafórumok használják)

local server n. helyi kiszolgáló

mail server n. levélkiszolgáló 

mail server n. levélkiszolgáló, levelezőkiszolgáló

Manage Authorized Servers phrase. Hitelesített kiszolgálók kezelése

manually configured server n. kézzel konfigurált kiszolgáló

member server n. tagkiszolgáló, tartománytag kiszolgáló

Microsoft Systems Management Server prop. SMS Microsoft Systems Management Server, Microsoft rendszerfelügyeleti kiszolgáló

move server phrase. kiszolgáló áthelyezése

multihomed server n. többhálózatos kiszolgáló

NAT server n. címfordító kiszolgáló, NAT-kiszolgáló

NCSA server n. NCSA-kiszolgáló

.NET object server n. .NET-kiszolgálóobjektum, .NET-objektumkiszolgáló

network access server n. hálózatihozzáférés-kiszolgáló, hálózatikapcsolat-kiszolgáló

network access server vendor n. hálózati hozzáférés-kiszolgáló szállítója

networking server n. hálózati kiszolgáló

network server n. hálózati kiszolgáló, kiszolgáló

news server n. hírkiszolgáló

non-dedicated server | nondedicated server n. nem dedikált kiszolgáló

object-relational server n. objektum-relációs kiszolgáló

object server n. kiszolgálóobjektum, objektumkiszolgáló

object server code n. kiszolgálóobjektum kódja, objektumkiszolgáló kódja

parallel server n. párhuzamos kiszolgáló

Permissions compatible only with Windows 2000 servers phrase. Csak Windows 2000-kiszolgálókkal kompatibilis engedélyek

per-server a. kiszolgálónkénti

per server client access license n. kiszolgálóhoz kötött ügyfél-hozzáférési licenc

physical server n. fizikai kiszolgáló

POP3 server n. POP3-kiszolgáló

POP server n. POP-kiszolgáló

preferred DNS server n. elsődleges DNS-kiszolgáló

preferred server n. elsődleges kiszolgáló(NetWare)

primary client access server n. elsődleges ügyfélhozzáférés-kiszolgáló

primary configuration server n. elsődleges konfigurációkiszolgáló, elsődleges beállításkiszolgáló

primary DNS server n. elsődleges DNS-kiszolgáló

primary RADIUS server n. elsődleges RADIUS-kiszolgáló

primary server n. elsődleges kiszolgáló

print server n. nyomtatókiszolgáló

proxy server n. proxy kiszolgáló

public folder server n. nyilvánosmappa-kiszolgáló

RADIUS accounting server n. RADIUS-számlázókiszolgáló

RADIUS authentication server n. RADIUS-hitelesítőkiszolgáló

RADIUS server n. RADIUS-kiszolgáló

RADIUS server certificate n. RADIUS-kiszolgálótanúsítvány

RADIUS server challenge n. RADIUS-kiszolgálókihívás

RADIUS server challenge string n. RADIUS-kiszolgálókihívási szöveg

RAS and IAS Servers npl. RAS- és IAS-kiszolgálók

registered server n. bejegyzett kiszolgáló, bejegyzett kiszolgálóobjektum

relational engine server n. relációsmotor-kiszolgáló

remote access server n. távelérési kiszolgáló, távelérés-kiszolgáló, távoli hozzáférésű kiszolgáló, távolihozzáférés-kiszolgáló

Remote Print server n. Távoli nyomtató-kiszolgáló

remote RADIUS server n. távoli RADIUS-kiszolgáló

remote server n. távoli kiszolgáló

rogue RADIUS server n. hamis RADIUS-kiszolgáló, illegális RADIUS-kiszolgáló

root server n. gyökérkiszolgáló

secondary DNS server n. másodlagos DNS-kiszolgáló

secondary RADIUS server n. másodlagos RADIUS-kiszolgáló

server application n. kiszolgálóoldali alkalmazás, kiszolgálóalkalmazás

server authentication n. kiszolgálóhitelesítés

server based application n. szerverorientált alkalmazás

Server Browser n. Kiszolgálótallózó

server cache n. kiszolgálóoldali gyorsítótár

server certificate n. kiszolgálótanúsítvány

server certificate chain n. kiszolgálótanúsítási lánc, kiszolgálótanúsítvány-lánc

server cluster n. kiszolgálófürt

server component n. kiszolgálókomponens

server configuration n. kiszolgálókonfiguráció, kiszolgálóbeállítás

server control n. kiszolgálóvezérlő elem, kiszolgálóoldali vezérlőelem

server database n. kiszolgálóoldali adatbázis

server developers n. kiszolgálóoldali programok fejlesztői, kiszolgálóoldali fejlesztők

server diagnostics n. kiszolgálódiagnosztika

server DLL n. kiszolgáló-DLL

server duplexing n. kiszolgáló-kettőzés

server endpoint n. kiszolgálóvégpont

server error n. kiszolgálóhiba

server event n. kiszolgálóoldali esemény

server explorer n. kiszolgálóböngésző, Server Explorer

Server Extensions Administrator n. Server Extensions felügyelete

server farm n. kiszolgálófarm

server hosting n. kiszolgálóhostolás

Server Information n. Kiszolgáló adatai

server load n. kiszolgálóterhelés, a webkiszolgáló pillanatnyi terhelése

server machine n. kiszolgálógép

server memory n. kiszolgálómemória, kiszolgálóoldali memória

Server Message Block n. SMB SMB, kiszolgáló-üzenetblokk

server MIB n. kiszolgálóoldali MIB

server mirroring n. kiszolgáló-tükrözés

server name n. kiszolgálónév

server object n. kiszolgálóobjektum

Server Operators n. Kiszolgálófelelősök

server options n. kiszolgáló beállításai

server performance n. kiszolgálóteljesítmény

Server Port Number n. Kiszolgáló portszáma

server process n. kiszolgálófolyamat, kiszolgálóoldali folyamat

server process identity n. kiszolgálófolyamat identitása

Server Properties n. Kiszolgáló tulajdonságai

server push-pull phrase. kiszolgáló küld, ügyfél fogad

server reachability n. kiszolgáló elérhetősége

server role n. kiszolgálószerep

server room n. szerverszoba, kiszolgálószoba

Server Settings npl. Kiszolgáló beállításai

Server Start Time n. Kiszolgáló indítási ideje

server stub n. kiszolgálómag, kiszolgáló oldali logikai kapcsolódási pont

server technology n. kiszolgálótechnológia

Server Timeouts npl. Kiszolgáló időkivárása

server validation n. kiszolgáló-ellenőrzés, kiszolgálóérvényesítés

server vendor n. kiszolgálószállító, kiszolgálógyártó

single-server a. egykiszolgálós

SMP server n. SMP-kiszolgáló

SMTP server n. SMTP-kiszolgáló

SQL server1 n. SQL-kiszolgáló

SQL Server2 prop. SQL Server

stand-alone server | standalone server n. különálló kiszolgáló, önálló kiszolgáló

state server n. állapotkiszolgáló

state server process n. állapotkiszolgáló-folyamat

Swing server n. Átmeneti kiszolgáló

symmetric multiprocessing server n. szimmetrikus többszintű feldolgozású kiszolgáló

Systems Management Server n. SMS SMS, rendszerfelügyeleti kiszolgáló

target server n. célkiszolgáló

TCP/IP Print Server n. TCP/IP-nyomtatókiszolgáló

Telnet server n. telnetkiszolgáló

thin server n. vékony kiszolgáló

Third-party SMB servers n. Nem Windows-alapú SMB-kiszolgálók

three tier client/server n. háromrétegű ügyfél/kiszolgáló

time server n. időkiszolgáló, hálózati időkiszolgáló

time server protocol n. időkiszolgáló protokoll

two-tier client/server n. kétszintű ügyfél-kiszolgáló

video server n. videokiszolgáló

Virtual private network server n. Virtuális privát hálózat kiszolgálója

virtual server n. virtuális kiszolgáló

Virtual Server Properties npl. Virtuális kiszolgáló tulajdonságok

VPN server n. VPN-kiszolgáló

Wais server n. WAIS-kiszolgáló

Web/Media Server n. web/média kiszolgáló

Web server n. webkiszolgáló

whois server n. kikicsoda-kiszolgáló

Wide Area Information Server | wide-area information server n. WAIS kiterjedt információszolgáltató, WAIS

Windows 2000 Server Resource Kit n. Windows 2000 Server Resource Kit

Windows server n. Windows-kiszolgáló

WINS server n. WINS-kiszolgáló

WINS server database n. WINS-kiszolgáló adatbázisa

Internet server n. internetes kiszolgáló, internetes webkiszolgáló