service [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

service1 n. szolgáltatás, rendszerszolgáltatás

Active Directory Sites and Services phrase. Active Directory helyek és szolgáltatások

attached service n. csatolt szolgáltatás

authentication service n. hitelesítési szolgáltatás

Certificate Services n. Bizonyítványszolgáltatások

Circuit Data Services n. CDS CDS, vonalkapcsolt adatszolgáltatás

client service for NetWare n. CSNW NetWare-ügyfélszolgáltatás, NetWare-ügyfélszolgáltató, CSNW

cloud-based service n. felhőalapú szolgáltatás

cluster service n. fürtszolgáltatás

Computing Services Office n. CSO CSO, hallgatók és oktatók adatait szolgáltató rendszer(egyetemeken)

Configured Services n. Beállított szolgáltatások

core service n. alapvető szolgáltatás

database service n. adatbázis-szolgáltatás

denial of service attack n. túlterheléses támadás, támadás szolgáltatásmegtagadással

Deny logon as a service phrase. Szolgáltatásként bejelentkezés megtagadása

dependency service n. függőségi szolgáltatás, függő szolgáltatás

DHCP Relay Agent Service n. DHCP-továbbító szolgáltatás

distributed services n. elosztott szolgáltatások

DNS service n. DNS-szolgáltatás

domain name service | Domain Name Service n. DNS tartománynév-szolgáltatás

electronic mail services n. e-mail szolgáltatás

eventing service n. eseménykezelő szolgáltatás

Event Log service n. Eseménynapló szolgáltatás

executive service n. működtető szolgáltatás, rendszerszolgáltatás

File Replication Service n. prop fájlreplikációs szolgáltatás, FRS, állományreplikáló szolgáltatás, fájlreplikáló szolgáltatás

file service n. állományszolgáltatás, fájlszolgáltatás

Gateway service for NetWare n. GSNW NetWare-átjáró, NetWare-átjárószolgáltatás

grade of service n. szolgáltatásszint

hosting service n. üzemeltetési szolgáltatás, befogadó szolgáltatás

HTML validation service n. HTML-érvényesítési szolgáltatás

Immediate restoration of service phrase. Azonnal újra kell indítani a szolgáltatást

information service n. információs szolgálat, információszolgáltatás

Integrated Services Digital Network n. ISDN ISDN, integrált szolgáltatású digitális hálózat

interactive services npl. interaktív szolgáltatások

Internet Authentication Service prop. IAS IAS, internetes hitelesítési szolgáltatás

Internet Service Provider n. ISP internetszolgáltató

Internet telephone service provider n. internetes telefonszolgáltató

License Logging Service n. Licencnaplózási szolgáltatás

live service n. élő szolgáltatás

location base services n. helymeghatározási alapszolgáltatások

Logical Disk Manager Administrative Service n. Logikai lemezkezelő felügyeleti szolgáltatás

managed service provider n. üzenetorientált közvetítő szoftverüzleti szolgáltató

mapping service n. térképszolgáltatás, leképező szolgáltatás

membership service n. tagsági szolgáltatás

messaging service n. üzenetátviteli szolgáltatás

name service n. névszolgáltatás

navigation service n. navigációs szolgáltatás

networking service n. hálózati szolgáltatás

network service n. hálózati szolgáltatás

network service access point n. hálózati szolgálatelérési pont

network service infrastructure n. hálózati szolgáltatás-infrastruktúra

network services n. hálózati szolgáltatások

non-essential service n. nem létfontosságú szolgáltatás

non-essential services n. nem létfontosságú szolgáltatások

notification service n. értesítő szolgáltatás

NT service n. NT-szolgáltatás

online information service n. hálózati információszolgáltatás

online service n. hálózati szolgálatás

on-site application services n. helyszíni alkalmazásszolgáltatások

Passport authentication service n. Passport-hitelesítési szolgáltatás

personalization service n. személyre szabási szolgáltatás

Plain Old Telephone Service | POTS n. hagyományos telefonszolgáltatás, „a jó öreg telefonhálózat”

print service n. nyomtatószolgáltatás

products/services n. termékek/szolgáltatások

provisioning service n. ellátó szolgáltatás

public telephone service n. nyilvános telefonszolgáltatás

quality of service | quality-of-service n. QoS szolgáltatás minősége, szolgáltatásminőség

Remote Access Service n. RAS távelérés-szolgáltatás, telefonos hálózat, RAS

remote operation service element n. ROSE távoli működést szolgáltató elem

Restart the Service phrase. Szolgáltatás újraindítása

Routing and Remote Access Service n. RRAS Útválasztás és távelérés szolgáltatás, RRAS-szolgáltatás

runtime service n. futásidejű szolgáltatás

secondary service provider n. másodlagos szolgáltató

security service n. biztonsági szolgáltatás

Service Access Point n. SAP SAP, szolgáltatáselérési pont

service account n. szolgáltatásfiók

Service Advertising Protocol n. SAP SAP, szolgáltatáshirdető protokoll

service bureau n. szolgáltató iroda

service call n. szolgáltatáshívás

service class n. szolgáltatásosztály

service client n. szolgáltatásügyfél

service client application n. szolgáltatás-ügyfélalkalmazás

service component n. szolgáltatásösszetevő

service controller n. szolgáltatásvezérlő

service controller command n. SC szolgáltatásvezérlő parancs, SC-parancs

Service control manager n. Service Control Manager, szolgáltatáskezelő

service data unit n. szolgálati adatelem

service definition n. szolgáltatásdefiníció

service development n. szolgáltatásfejlesztés

service endpoint n. szolgáltatásvégpont

service exception n. szolgáltatáskivétel

service-level a. szolgáltatásszintű

service level agreement n. szolgáltatási szerződés

Service Location Record | service location record n. SRV SRV-rekord, kiszolgálóhely, kiszolgálóhely-bejegyzés, szolgáltatáshely-bejegyzés

Service location resource record n. SRV Szolgáltatáshely erőforrás bejegyzés

service log n. szolgáltatásnapló

service method n. szolgáltatásmetódus

Service Name n. Szolgáltatásnév

Service Namespaces n. Service Namespaces

service-oriented a. szolgáltatásorientált

service pack n. szervizcsomag, javítócsomag

service prototype n. szolgáltatásprototípus

service provider n. szolgáltató

service proxy n. szolgáltatásproxy

service recovery n. szolgáltatás-helyreállítás, szolgáltatás-helyreállás

service request n. szolgáltatáskérés

service restart n. szolgáltatás-újraindítás

service set identifier n. SSID szolgáltatáskészlet-azonosító

Service Startup phrase. szolgáltatás indítása

service status n. szolgáltatás állapota

service stop n. szolgáltatás leállítása

service ticket n. szolgáltatásjegy

service URL n. szolgáltatás-URL

Software as a Service platform n. SaaS-platform

system service | service n. rendszerszolgáltatás

TCP/IP NetBIOS Helper Service n. TCP/IP NetBIOS-segédszolgáltatás

teletext service n. teletext szolgálat

third-party certificate service n. külső tanúsítványszolgáltatás, külső hitelesítésszolgáltatás

time server n. időkiszolgáló

transaction services n. tranzakciószolgáltatások

transport service access point n. szállítási szolgálatelérési pont

unified data and service network n. egységesített adat- és szolgáltató hálózat

Web service n. webszolgáltatás

wide area information service | wide-area information service n. széleskörű információszolgálat

Windows Internet Name Service prop. WINS WINS, windowsbeli hálózatközi névszolgáltatás, Windows-internetnévkiszolgáló, windowsbeli hálózatközi névszolgáltatás

wireless service n. vezeték nélküli szolgáltatás

WZC Service n. WZC-szolgáltatás, konfigurációmentességi szolgáltatás