session (n)

Elejére  Előző  Következő

 

session n. munkamenet, elemi munkafolyamat, munkaegység, párbeszéd, folyamat

active session limit n. aktív kapcsolat időkorlátja

ASP.NET session timeout interval n. ASP.NET munkamenet-időtúllépése

ASP session timeout interval n. ASP munkamenet-idő túllépése

browser session n. böngésző-munkamenet

Close Session phrase. Munkamenet bezárása

configurable session n. konfigurálható munkamenet

console session n. konzolmunkamenet

current logged-in session n. aktuális munkamenet

current session n. aktuális munkamenet

Current Sessions npl. Aktuális műveletek

Disconnect All Sessions phrase. Leválás minden munkamenetről

end a disconnected session phrase. leválasztott munkamenet befejezése

end session phrase. munkamenet befejezése

ESMTP session n. ESMTP-munkamenet

idle session n. tétlen munkamenet

idle session limit n. üresjárat időkorlátja

initiate SMTP session phrase. SMTP-munkamenet indítása

interactive session n. interaktív munkamenet, interaktív munkakapcsolat

Interact with the session phrase. Beavatkozás a munkamenetbe

logon session n. bejelentkezési folyamat

managing session state phrase. a munkamenetállapot kezelése

maximum session length n. maximális munkamenethossz

maximum session limit n. a munkamenet idejének korlátozása

named session state string n. megnevezett munkamenetállapotot leíró karakterlánc

null session n. nullakapcsolat, nullamunkamenet, hitelesítetlen munkamenet

per-session key management n. munkamenetenkénti kulcskezelés, munkamenetszintű kulcskezelés

per-session WEP n. munkamenetszintű WEP

process session n. folyamat-munkamenet

RADIUS session-timeout n. RADIUS-munkamenetidő-túllépés

Remote session n. Folyamat távkapcsolaton keresztül

Restrict maximum session phrase. Egy munkamenet hosszának korlátozása

session-based a. kapcsolatorientált

session data n. munkamenet-adatok

session database n. munkamenet-adatbázis

session dictionary n. munkamenetszótár

session encryption n. munkamenettitkosítás

Session ID cookie n. munkamenet-azonosító adat, süti

session information n. munkamenet-adatok

session key n. munkamenetkulcs

session layer n. viszonyréteg, együttműködési réteg, viszonyréteg

session level n. viszonyréteg szintjén, viszonyszintű

session management n. munkamenet-kezelés

session mechanism n. munkamenet-kezelési mechanizmus

session object n. munkamenet-objektum

session property n. munkamenet-tulajdonság

session state n. kapcsolatállapot, munkamenet-állapot

session state management n. kapcsolatállapot-kezelés, munkamenetek állapotának kezelése, munkamenetállapot-kezelés

session state process n. munkamenetállapot-folyamat

session state variable n. munkamenetállapot-változó

session variable n. munkamenet-változó

temporary folders per session npl. Munkamenetenkénti ideiglenes mappák

terminal session n. terminálkapcsolat, terminál-munkamenet

testing session n. tesztfuttatás

TLS session n. TLS-munkamenet

unicast session n. címzett kommunikációs munkamenet

user session n. felhasználói munkamenet, felhasználói kapcsolat

View Session Log phrase. Folyamatnapló megtekintése, Munkamenetnapló megjelenítése

View the session phrase. A munkamenet figyelése

WEP unicast session n. címzett WEP-munkamenet

Windows session n. Windows-munkamenet