setting (n)

Elejére  Előző  Következő

 

setting n. beállítás

access control settings n. hozzáférés-vezérlési beállítások

active setting n. aktív beállítás, érvényes beállítás

administrative setting n. felügyeleti beállítás

advanced settings1 n. speciális beállítások, haladóknak szóló beállítások

Advanced Settings2 n. Speciális beállítások

Advanced TCP/IP Settings n. Speciális TCP/IP-beállítások

applying computer settings phrase. számítógép beállításainak betöltése

Boolean setting n. kétértékű beállítás, logikai értékű beállítás, igen/nem beállítás

caching settings n. gyorsítótár-beállítások

client settings n. ügyfél beállításai

compilation settings n. fordítási beállítások

Computer Configuration settings n. Számítógép-konfigurációs beállítások

configuration setting n. konfigurációbeli beállítás, beállítás

configuration settings n. konfigurációs beállítások, beállítások

connection setting n. kapcsolatbeállítás

current setting n. aktuális beállítás

date setting n. dátumbeállítás, dátum megadása

default setting n. alapértelmezett beállítás

device settings npl. eszközbeállítások

DNS setting n. DNS-beállítás

Effective Policy Setting n. Hatályos házirend-beállítások

Effective Setting n. Hatályos beállítás

Encryption Setting n. Titkosítás beállítása

environment setting n. környezeti beállítás

group policy setting n. csoportházirend-beállítás

IAS setting n. IAS-beállítás

IDE setting n. fejlesztői környezet paramétere, fejlesztői környezet beállítása

Import/Export setting n. importálási/exportálási beállítás

import setting n. importálási beállítás

Increment setting n. Növekedés beállítás

language setting n. nyelv beállítása, nyelvbeállítás

localization setting n. lokalizációs beállítás, honosítási beállítás

Local Policy Setting n. Helyiházirend-beállítás, Helyi biztonsági házirend

local setting n. helyi beállítás

machine-level settings n. rendszerszintű beállítások, számítógépszintű beállítások

optimal setting n. optimális beállítás

personal setting n. személyes beállítás

policy settings npl. házirend-beállítások

port setting n. portbeállítás

power plan settings n. energiatakarékossági séma beállításai

printer setting n. nyomtatóbeállítás

privacy setting n. adatvédelmi beállítás

process recycling settings n. folyamat-újraindítási beállítások

profile setting n. profilbeállítás

project setting n. projektbeállítás

property set n. tulajdonsághalmaz

regional and language settings npl. területi és nyelvi beállítások

registry setting n. rendszerleíró beállítás

registry settings npl. rendszerleíró adatbázis beállításai(is)

RememberFormState setting n. RememberFormState beállítás

remote access permission setting n. távoli hozzáférési engedélybeállítás

root namespace setting n. gyökérnévtér-beállítás

rule set n. szabálykészlet

security setting n. adatvédelmi beállítás

setting value n. beállításérték

SMTP setting n. SMTP-beállítás

software settings n. szoftverbeállítások

system display settings n. rendszerszintű megjelenítési beállítások

TCP port setting n. TCP-portbeállítás

user settings n. felhasználói beállítások, felhasználószintű beállítások, a felhasználó beállításai

Value setting phrase. Értékek beállítása

Web settings npl. webbeállítások, weboldal beállításai

weight setting n. súlyozási beállítás

Windows settings n. Windows beállítások