shared [1] (a)

Elejére  Előző  Következő

 

shared1 a. közös, megosztott használatú, megosztott, közösen használt

create permanent shared objects phrase. állandó megosztott objektumok létrehozása

distributed shared memory n. osztott közös memóriájú architektúra

New Object - Shared Folder phrase. Új objektum – megosztott mappa

permanent shared objects n. állandó megosztott objektumok

shared adapter n. megosztott csatoló

shared area n. megosztott terület

shared assembly n. osztott szerelvény, osztott használatú szerelvény

shared attachment n. megosztott melléklet

shared attribute n. megosztottsági attribútum

shared block n. közös blokk

shared borders n. megosztott szegélyek

shared bus n. közös sín

shared channel n. megosztott csatorna

shared code n. közös használatú programkód, megosztott programkód

shared component n. osztott komponens

shared data n. közös adatok

shared database n. megosztott adatbázis

shared directory n. megosztott könyvtár

Shared Documents folder n. Megosztott dokumentumok mappa

shared drive n. megosztott meghajtó, megosztott könyvtár, megosztott mappa

shared folder n. megosztott mappa, megosztott könyvtár

shared library n. megosztott függvénytár

shared lock n. megosztott zárolás

shared logic n. megosztott logika

shared medium n. közös csatorna

shared memory n. megosztott memória

shared memory computer n. közös memóriahasználatú számítógép

shared memory MIMD-architecture n. közös memóriájú MIMD-architektúra

shared memory subclass n. felosztott táras alosztály

shared name n. osztott név

shared network directory n. megosztott hálózati könyvtár

shared path n. megosztott útvonal

shared path network n. közös csatornájú hálózatok, közös elérésű hálózatok

shared printer n. megosztott nyomtató

shared process n. megosztott folyamat

shared register n. közös regiszter

shared resource n. megosztott erőforrás

shared secret n. közös titok

shared system volume n. megosztott rendszerkötet

shared variable n. megosztott változó

shared variable concept n. megosztott változók elve

shared writable data structure n. közös írható adatstruktúra

virtual shared memory n. virtuálisan közös memória