signal [1] (n)

Elejére  Előző  Következő

 

signal1 n. jel

analog signal generator n. analógjel-generátor

asynchronous signal n. aszinkrón jel

busy signal n. foglaltsági jel

carrier signal n. vivőjel

color signal n. színjel

control signal n. vezérlőjel

data signal n. adatjel

digital signal n. digitális jel

digital signal processor n. digitális jelfeldolgozó processzor

disconnect signal n. kapcsolatbontás jelzése

event signal n. eseményjel

inadequate signal n. nem megfelelő jel

inadequate signal strength n. nem megfelelő jelerősség

low battery signal n. akkumulátor lemerülésének jelzése

parity signal n. paritásjel

power failure signal n. külső tápfeszültség megszűnésének jelzése

signal attenuation n. jelcsillapítás, csillapítás

signal coding n. jelkódolás

signal converter n. jelátalakító

signal degradation n. jelcsökkenés, jelgyengülés

signal handler n. jelzéskezelő függvény

signal interference n. zavar, interferencia

signal overlap n. jelátfedés

signal propagation n. jeltovábbterjedés

Signal Quality Error n. SQE jel minőségének hibája

signal regression n. jelcsökkenés

signal safe n. jelzésbiztos

signal sequence n. jelsorozat

signal shape n. jelforma, jelalak

signal speed n. jelsebesség

signal strength n. jelerősség, térerő

signal-to-noise ratio n. S/N ratio jel-zaj viszony

signal transmission n. jelátvitel

specification of signals n. jelspecifikáció

speech signal n. beszédjel

synchronization signal n. szinkronizációs jel

sync signal n. sync jel

timing signals n. időzítő jel

vertical sync signal n. vertikális szinkronizáló videojel

video signal n. képjel, videojel

weak signal strength n. gyenge jelerősség